• Sadura  I.
  • Janeczko A.
  • 2018.
  • Physiological and molecular mechanisms of brassinosteroid-induced tolerance to high and low temperature in plants.
  • Biologia Plantarum 62: 601-616.
  PDF
  • Kornelia Gudys
  • Justyna Guzy-Wrobelska
  • Agnieszka Janiak
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Katarzyna Hura
  • Barbara Jurczyk
  • Katarzyna Żmuda
  • Daria Grzybkowska
  • Joanna Śróbka
  • Wojciech Urban
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Filek M.
  • Janusz Koscielniak
  • Krzysztof Mikołajczak
  • Piotr Ogrodowicz
  • Karolina Krystkowiak
  • Anetta Kuczyńska
  • Paweł Krajewsk
  • Iwona Szarejko
  • 2018.
  • Prioritization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.).
  • Frontiers in Plant Science; 2018,9:769.
  PDF
 • PDF
 zobacz wszystkie