Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

Impact Factor (2021): 2.736

Pięcioletni IF (2021): 2.983 

CiteScore (2021): 4.3

 

Strona APP oraz instrukcja dla autorów:

Acta Physiologiae Plantarum - Springer

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com