Dr Marzena Warchoł

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 136)
m.warchol@ifr-pan.edu.pl
Haploidyzacja roślin zbożowych (androgeneza i krzyżowanie oddalone). Cytometria przepływowa. Histologia tkanek roślinnych

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1993–1998 studia na Wydziale Biologiczno-Geograficznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1998–1999 Studia Podyplomowe Terenów Zieleni Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998 magister biologii Wydział Biologiczno-Geograficzny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2005–2010 Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

2010 doktor nauk biologicznych w zakresie biologii ( specjalizacja: fizjologia roślin) Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1998–2013 specjalista Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007–2010 biolog Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

od 2013 adiunkt IFR PAN

TEMATYKA BADAWCZA

Poszukiwanie czynników indukujących androgenezę w kulturach pylników owsa.

Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów u zbóż.

Rola regulatorów wzrostu w procesach różnicowania komórek roślinnych w warunkach kultur  in vitro.

 

STOSOWANE METODY

 Kultury in vitro: mikrorozmnażanie roślin cebulowych (somatyczna embriogeneza i organogeneza), kultury zarodków roślin zbożowych

Haploidyzacja roślin zbożowych  (androgeneza i krzyżowanie oddalone).

Spektrometryczne analizy związków fenolowych, węglowodanów i enzymów antyoksydacyjnych.

Histologia tkanek roślinnych.

Cytometria przepływowa – oznaczanie zawartości jądrowego DNA w komórkach roślinnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2013)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2009 – stypendystka Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2010 – Brązowy Krzyż Rzeczpospolitej Polskiej 

PUBLIKACJE