Projekty

  Tytuł Rok
  rozpoczęcia
  Rok
  zakończenia
  Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
  Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze 2018 2020 MRiRW, nr 103 MRIRW zobacz Szechyńska-Hebda
  Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta 2015 2020
  • M.Wędzony
  • M. Sobczak
  • E. Różańska
  • I. Wąsek
  • M. Dyda
  MRiRW nr 80 MRiRW zobacz Szechyńska-Hebda
  Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016 2020 - MRiRW zobacz Dubert
  Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) 2017 2019 Tango2/340285/NCBR/2017 NCBR zobacz Żur
  Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 2016 2019 2015/18/M/NZ3/00348 NCN zobacz Żur
  Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców 2015 2018 PBS3/B8/17/2015 NCBiR zobacz Skrzypek
  Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2015 2018 MRiRW, nr 84 MRiRW zobacz Dubas
  Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje w układach naturalnych i modelowych membran komórek pszenicy eksponowanych na toksynę grzybową (zearalenon) - badania ochronnych właściwości selenu i brasinosteroidów 2015 2018 2014/15/B/NZ9/02192 NCN zobacz Filek
  Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego 2016 2018 2015/17/B/NZ9/01695 NCN zobacz Janeczko
  Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne 2016 2018
  UMO-2015/17/B/NZ9/01694 NCN zobacz
  Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii 2017 2018 Biostrateg2/298241/10/NCBIR/2016 (akronim CROPTECH) NCBiR zobacz Skoczowski
  Molekularne podstawy odporności roślin na zasolenie gleby: charakterystyka genów oksydaz NADPH (RBOH) u halofitu Eutrema salsugineum 2017 2018
  2017/1/X/NZ3/00293 NCN zobacz Pilarska
  Czy kwas 4-chloro-indolilo-3-octowy jest hormonem śmierci w organach generatywnych owsa? 2017 2018
  2017/1/x/NZ9/01309 NCN zobacz Dziurka
  Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
  Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi 2013 2017
  UMO-2012/07/B/NZ9/01325 NCN zobacz
  Udział steroidów w regulacji procesu hartowania na mróz pszenicy ozimej 2014 2017 2013/09/B/NZ9/01653 NCN zobacz Janeczko
  ERANET GAS – Genetyczna Adaptacja Sorga: opata na genomice hodowla rośliny energetycznej nowej generacji dla zrównoważonego rozwoju Europy 2013 2016 ERA-NET-BIOENERGY/3/2013 NCBiR zobacz Janowiak
  Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transformowanych za pomocą Agrobactereium rhizogenes roślinach Stevia rebaudiana Bertoni uzyskanych na drodze mikropropagacji 2014 2016 2013/09/N/NZ9/01650 NCN zobacz Michalec-Warzecha
  Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni 2013 2016 2012/05/B/NZ9/01035 NCN zobacz Libik-Konieczny
  Określenie fizjologicznych wskaźników odporności na suszę roślin strączkowych, odmian i materiałów hodowlanych 2011 2015
  • M. Maciejewski
  • M. Tatrzańska-Matuła
  Um. nr 2.1/2011 z IGR PAN Poznań MRiRW, Dep. Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 5, Zadanie 9 2012 2015
  PBS1/A8/1/2012 NCBiR zobacz
  Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia liści 2012 2015 2011/03/B/NZ9/01619 NCN zobacz Niewiadomska
  Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 7, Zadanie 8 2012 2015
  PBS1/A8/1/2012 NCBiR zobacz Hura
  Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2012 2014 2011/01/N/NZ9/02541 NCN zobacz Krzewska
  Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny? 2011 2014
  2001/01/B/NZ9/02540 NCN zobacz Miszalski
  Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach wzrostu pszenżyta 2011 2014 2011/01/B/NZ9/00019 NCN zobacz Hura
  Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie 2011 2014 N N310 782540 NCN zobacz Grzesiak
  Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus) 2011 2014 2011/01/D/NZ9/02547 NCN zobacz Dubas
  Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny 2011 2014 830/1/N-COST/2010/11 NCN Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Surówka
  Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia 2009 2014 813/N-COST/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Dubert
  Lokalizacja QTL zimotrwałości u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2011 2014
  NN310 778 640 NCN zobacz
  Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowych bioregulatorów 2010 2013 NN310 452238 NCN zobacz Biesaga-Kościelniak
  Rola witaminy E i barwników cyklu ksantofilowego w reakcji roślin na stres solny 2010 2013
  • Marcin Rapacz
  • Dariusz Latowski
  • Ewa Urszula Kurczyńska
  N310 298639 MNiSW zobacz Surówka
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2013 2013 HOR hn-801-1/13 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach 2010 2013 N N310 452638 NCN zobacz Żur
  Badanie stanu osmotycznego w adaptacji do warunków suszy 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Filek
  Analiza wydajności systemu antyoksydacyjnego w warunkach stresowych 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Biesaga-Kościelniak
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2012 2012 HOR hn-801-4/12 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Optymalizacja metody otrzymywania podwojonych haploidów owsa Avena sativa L. 2010 2012 4521/B/P01/2010/38 MNiSW zobacz Marcińska
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2012 2012
  HOR hn-801-5/12 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Chloroplastowe mechanizmy obrony i sygnalne u roślin halofitycznych 2010 2012 633/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Niewiadomska
  Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych 2010 2012 WND-POKL.08.02.01-12-007/10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.2.1 zobacz Skoczowski
  Występowanie i mechanizmy działania regulatorów steroidowych (brasinolidu i progesteronu) u pszenicy jarej w warunkach suszy 2011 2012 818/N-COST/2010/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Janeczko
  Transdukcja sygnału w indukowanej chłodem odporności pszenżyta na grzyba Microdochium nivale. 2010 2012 595/N-COST/2009/0605 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Szechyńska-Hebda
  Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2009 2012 548/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Żur
  Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko 2010 2012 621/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Skrzypek
  Fizjologiczne aspekty hartowania na mróz miskanta olbrzymiego (Miscanthus × gigantheus) oraz próba uzyskania roślin o zwiększonej mrozoodporności 2009 2012 N N310 084736 NCN zobacz Dubert
  Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia 2009 2012 556/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Filek
  Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.) 2007 2011
  PBZ-MNiSW-2/3/2006/20 MNiSW zobacz
  Genetyczne i fizjologiczne wskaźniki (markery) tolerancji roślin pszenicy jarej na stres suszy 2008 2011 192/N-COST/2008/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Biesaga-Kościelniak
  Charakterystyka białka MnSODII (MnSODII-like protein) i rola systemów antyoksydacyjnych w kompetencji i determinacji do ryzogenezy w kulturach in vitro Mesembrynathemum crystallinum L. 2008 2011 N303 356935 NCN zobacz Libik-Konieczny
  Poprawa wartości żywieniowej ziarna oraz odporności na suszę roślin owsa poprzez uzyskanie linii podwojonych haploidów 2008 2011 N R12 002904 NCBiR zobacz Marcińska
  Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi 2009 2011 479/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Czyczyło-Mysza
  Określenie udziału poliamin i innych osmoprotektantów w stymulacji odporności pszenicy na stres osmotyczny 2009 2011 480/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Marcińska
  Rola komunikacji korzenie-liście w tolerancji kukurydzy (Zea mays L.) na suszę glebową i niską temperaturę oraz możliwości jej wykorzystania w hodowli nowych mieszańców 2010 2011 N N310 441138 NCN zobacz Janowiak
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2011 2011 HOR hn-801-2/11 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2011 2011 HOR hn-801-3/11 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2010 2010 HOR hn - 078 dec/7/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2010 2010 HOR hn - 078 dec/6/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2010 2010 HOR hn - 078 dec/8/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Cell wall-plasmalemma-cytoskeleton as a sensor in cold-induced plant resistance to fungal infection 2008 2010
  207350 Marie Curie European Reintegration (Stypendium Marie Curie Reintegracyjne) FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG zobacz
  Efektywność wykorzystania wody oraz wysokość i jakość plonu pomidorów w warunkach zwykłego i naprzemiennego nawadniania oraz kolonizacji korzeni endomikoryzą (arbuscular mycorrhiza). 2009 2010
  NN 310 095336 NCN zobacz Janowiak
  Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management 2005 2009 FOOD-CT-2005-023168 SAFIR UE 6 Program Ramowy: Priority 5 Food Quality and Safety STREP zobacz Janowiak
  Genetyczna odporność na choroby grzybowe niezbędna dla zrównoważonej niskonakładowej produkcji zbóż – badania genetyczne i fizjologiczne w poszukiwaniu podłoża odporności pszenżyta (xTriticosecale) na pleśń śniegową Microdochium nivale 2007 2009
  MNiSW 7/COS/2007/01 MNiSW Akcja COST 860 Akronim: SUSVAR zobacz
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-21/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem wód niskiej jakości oraz udoskonalonych systemów nawadniania i zarządzania 2007 2009 359/6. PR UE/2007/7 MNiSW SPUB do FOOD-CT-2005-023168 SAFIR zobacz Janowiak
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2009 2009 HOR hn – 4040- dec-23/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-24/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie a odpornością na suszę u pszenżyta 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-12/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Hura
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-11/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-13/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Zastosowanie brasinosteroidów i zearalenonu w kształtowaniu plonu i jego jakości u wybranych gatunków uprawnych (soja, rzepak, pszenica) 2005 2008 2P06A01928 MEiN (projekt Komitetu Badań Naukowych) zobacz Biesaga-Kościelniak
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2008 2008 HOR hn – 4040- dec – 14/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi 2006 2007
  Umowa z dnia 1 maja 2006 DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o. i Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz