Działalność naukowa

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie fizjologii roślin ze szczególnym uwzględnieniem ekofizjologicznych czynników  produkcji roślinnej w warunkach zrównoważonego rolnictwa.