Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

Tematyka badawcza:

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE

1.Badania hormonalnej regulacji rozwoju roślin 
- weryfikacja hormonalnej hipotezy indukcji kwitnienia roślin ozimych
- poszukiwanie związków o charakterze regulatorowym (hormonalnym) w roślinach oraz badanie ich aktywności i mechanizmów działania

2.Wykorzystanie bioregulatorów, mikroelementów i efektu matecznego jako czynników wpływających na rozwój roślin ze szczególnym uwzględnieniem poprawy plonowania i odporności na stres
- zastosowanie bioregulatorów (zearalenon, brasinosteroidy) w uprawie roślin
- znaczenie mikroelementów (selenu) w rozwoju roślin i odporności na stres 
- badania wybranych mechanizmów leżących u podstaw efektu matecznego

POZOSTAŁA TEMATYKA BADAWCZA

3. Fizjologiczno-biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślin o potencjale wykorzystania w przemyśle (algi)

4. Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Kornaś A.
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Bednarska-Kozakiewicz E.
  • Gawrońska K.
  • Miszalski Z.
  • Foliar application of selenium for protection against the first stages ofmycotoxin infection of crop plant leaves.
  • 2019.
  • J Sci Food Agric 2019; 99: 482–485.
  zobacz
 • zobacz
  • Depciuch J.
  • Stanek-Widera A.
  • Skrzypiec D.
  • Lange D.
  • Biskup-Frużyńska M.
  • Kiper K.
  • Stanek-Tarkowska J.
  • Kula M.
  • Cebulski J.
  • Spectroscopic identification of benign (follicular adenoma) and cancerous lesions (follicular thyroid carcinoma) in thyroid tissues.
  • 2019.
  • Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 170 (5): 321-326.
  zobacz
  • Wiszniewska A.
  • Koźmińska A.
  • Hanus-Fajerska E.
  • Dziurka M.
  • Dziurka K.
  • Insight into mechanism of multiple stresses tolerance in a halophyte Aster tripolium subjected to salinity and heavy metal stress.
  • 2019.
  • Ecotoxicology and Environmental Safety 180 : 12-22.
  zobacz
  • Ostrowska A.
  • Tyrka M.
  • Dziurka M.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • Participation of Wheat and Rye Genome in Drought Induced Senescence in Winter Triticale (X Triticosecale Wittm.).
  • 2019.
  • Agronomy, 9(4),195.
  zobacz
  • Kruk J.
  • Dziurka M.
  • Płytycz B.
  • Identification of new fluorophores in coelomic fluid of Eisenia andrei earthworms.
  • 2019.
  • PLOS ONE 14(3): e0214757.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów