Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

Tematyka badawcza:

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE

1.Badania hormonalnej regulacji rozwoju roślin 
- weryfikacja hormonalnej hipotezy indukcji kwitnienia roślin ozimych
- poszukiwanie związków o charakterze regulatorowym (hormonalnym) w roślinach oraz badanie ich aktywności i mechanizmów działania

2.Wykorzystanie bioregulatorów, mikroelementów i efektu matecznego jako czynników wpływających na rozwój roślin ze szczególnym uwzględnieniem poprawy plonowania i odporności na stres
- zastosowanie bioregulatorów (zearalenon, brasinosteroidy) w uprawie roślin
- znaczenie mikroelementów (selenu) w rozwoju roślin i odporności na stres suszy
- badania wybranych mechanizmów leżących u podstaw efektu matecznego

POZOSTAŁA TEMATYKA BADAWCZA

3. Fizjologiczno-biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślin o potencjale wykorzystania w przemyśle (Miscanthus giganteus, algi)

4. Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Kalandyk A.
  • Waligórski P.
  • Dubert F.
  • Role of the maternal effect phenomena in improving water stress tolerance in narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius).
  • 2017.
  • Plant Breeding, 136: 167-173.
  zobacz
  • Grzyb M.
  • Kalandyk A.
  • Waligórski P.
  • Mikuła A.
  • The content of endogenous hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb.
  • 2017.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 129: 1-11.
  zobacz
  • Hura T.
  • Tyrka M.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Dziurka K.
  • QTLs for cell wall-bound phenolics in relation to the photosynthetic apparatus activity and leaf water status under drought stress at different growth stages of triticale.
  • 2017.
  • Molecular Genetics and Genomics, 292: 415-433.
  zobacz
  • Kula M.
  • Kalaji H.M.
  • Skoczowski A.
  • Culture density influence on the photosynthetic efficiency of microalgae growing under different spectral compositions of light.
  • 2017.
  • Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 167: 290-298.
  zobacz
  • Wiszniewska A.
  • Muszyńska E.
  • Hanus-Fajerska E.
  • Smoleń S.
  • Dziurka M.
  • Dziurka K.
  • Organic amendments enhance Pb tolerance and accumulation during micropropagation of Daphne jasminea.
  • 2016.
  • Environmental Science and Pollution Research, 1-12.
  zobacz
  • Pociecha E.
  • Rapacz M.
  • Dziurka M.
  • Kolasińska I.
  • Mechanisms involved in the regulation of photosynthetic efficiency and carbohydrate partitioning in response to low- and high-temperature flooding triggered in winter rye (Secale cereale) lines with distinct pink snow mold resistances..
  • 2016.
  • Plant Physiology and Biochemistry, 104: 45-53.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów