Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE ZBR

Wzrost i rozwój roślin w zmieniających się warunkach klimatycznych – mechanizmy aklimacyjne roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki hormonalnej (hormonomika) i analiz proteomicznych (proteomika).  
 
Rola hormonów steroidowych - brasinosteroidów a także innych regulatorów steroidowych (progesteron, ekdysteroidy) we wzroście i rozwoju roślin. 
 
Fizjologiczno - biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślinnej glonów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów zmian sprawności aparatu fotosyntetycznego pod wpływem różnego składu spektralnego światła
 
Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli
 
Optymalizacja warunków świetlnych roślin w systemach szklarniowych stosujących oświetlenie LED – badania aplikacyjne, współpraca z firmami produkującymi oświetlenie szklarniowe.

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Muszyńska-Sadłowska E.
  • Tokarz K.M.
  • Dziurka M.
  • Labudda M.
  • Dziurka K.
  • Tokarz B.
  • Photosynthetic apparatus efficiency, phenolic acid profiling and pattern of chosen phytohormones in pseudometallophyte Alyssum montanum.
  • 2021.
  • Scientific Reports, 11: 4135.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Latowski D.
  • Oklestkova J.
  • Gruszka D.
  • Chyc M.
  • Janeczko A.
  • Molecular dynamics of chloroplast membranes isolated from wild-type barley and a brassinosteroid-deficient mutant acclimated to low and high temperatures.
  • 2021.
  • Biomolecules, 11: 27.
  zobacz
  • Pociecha E.
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gruszka D.
  • Disturbances in the biosynthesis or signalling of brassinosteroids that are caused by mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes increase the tolerance of barley to the deacclimation process.
  • 2020.
  • Journal of Plant Growth Regulation, 39: 1625–1637.
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Dziurka M.
  • Skrzypek E.
  • In vitro rooting response of yellow-flowered magnolia in relation to the phenolic acids content.
  • 2020.
  • Agronomy, 10: 1880.
  zobacz
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Puła J.
  • Lepiarczyk A.
  • Pociecha E.
  • Impact of drought exerted during spike development on tillering, yield parameters and grain chemical composition in semi-dwarf barley mutants deficient in the brassinosteroid metabolism.
  • 2020.
  • Agronomy, 10: 1595.
  zobacz
  • Hornyák M.
  • Słomka A.
  • Sychta K.
  • Dziurka M.
  • Kopeć P.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Płażek A.
  • Reducing flower competition for assimilates by half results in higher yield of Fagopyrum esculentum.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 8953.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów