Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

Tematyka badawcza:

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE

1.Badania hormonalnej regulacji rozwoju roślin 
- weryfikacja hormonalnej hipotezy indukcji kwitnienia roślin ozimych
- poszukiwanie związków o charakterze regulatorowym (hormonalnym) w roślinach oraz badanie ich aktywności i mechanizmów działania

2.Wykorzystanie bioregulatorów, mikroelementów i efektu matecznego jako czynników wpływających na rozwój roślin ze szczególnym uwzględnieniem poprawy plonowania i odporności na stres
- zastosowanie bioregulatorów (zearalenon, brasinosteroidy) w uprawie roślin
- znaczenie mikroelementów (selenu) w rozwoju roślin i odporności na stres 
- badania wybranych mechanizmów leżących u podstaw efektu matecznego

POZOSTAŁA TEMATYKA BADAWCZA

3. Fizjologiczno-biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślin o potencjale wykorzystania w przemyśle (algi)

4. Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Janeczko A.
  • Brassinosteroids in cereals - presence, physiological activity and practical aspects.
  • 2019.
  • Chapter 3 (pp. 59-88) in: S. Hayat et al. (eds.), Brassinosteroids: Plant Growth and Development. Springer Nature.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Saja D.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Barna B.
  • Brassinosteroid deficiency caused by the mutation of the HvDWARF gene influences the reactions of barley to powdery mildew.
  • 2019.
  • Physiological and Molecular Plant Pathology 108: 101438.
  zobacz
  • Oliwa J.
  • Stawoska I.
  • Janeczko A.
  • Oklestkova J.
  • Skoczowski A.
  • Response of the photosynthetic apparatus in the tropical fern Platycerium bifurcatum to increased ozone concentration.
  • 2019.
  • Photosynthetica 57: 1119-1129.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Pociecha E.
  • Dziurka M.
  • Oklestkova J.
  • Novak O.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes-involved in brassinosteroid biosynthesis/signalling: altered photosynthetic efficiency, hormonal homeostasis and tolerance to high/low temperatures in barley.
  • 2019.
  • Journal of Plant Growth Regulation 38: 1062-1081.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Kula M.
  • Ślesak H.
  • Miszalski Z.
  • Strzałka K.
  • How to define obligatory anaerobiosis? An evolutionary view on the antioxidant response system and early stages of the evolution of life on Earth.
  • 2019.
  • Free Radical Biology and Medicine 140: 61-73.
  zobacz
  • Kornaś A.
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Bednarska-Kozakiewicz E.
  • Gawrońska K.
  • Miszalski Z.
  • Foliar application of selenium for protection against the first stages ofmycotoxin infection of crop plant leaves.
  • 2019.
  • Journal of the Science of Food and Agriculture 99: 482–485.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów