Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

Profesorowie
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny • fotosynteza • Crassulacean acid metabolism • starzenie liści

Publikacje

  • Rozpądek P
  • Nosek M
  • Domka A
  • Ważny R
  • Jędrzejczyk R
  • Tokarz K
  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Turnau K
  • Acclimation of the photosynthetic apparatus and alterations in sugar metabolism in response to inoculation with endophytic fungi.
  • 2019.
  • Plan, Cell & Environment 42: 1408-1423.
  zobacz
  • Wiciarz M.
  • Niewiadomska E.
  • Kruk J.
  • Effects of salt stress on low molecular antioxidants and redox state of plastoquinone and P700 in Arabidopsis thaliana (glycophyte) and Eutrema salsugineum (halophyte).
  • 2018.
  • Photosynthetica 56: 811–819.
  zobacz
  • Niewiadomska E.
  • Brückner K.
  • Mulisch M.
  • Kruk J.
  • Orzechowska A.
  • Pilarska M.
  • Luchowski R.
  • Gruszecki I. W.
  • Krupinska K.
  • Lack of tocopherols influences the PSII antenna and the functioning of photosystems under low light.
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 223: 57-64.
  zobacz
  • Pilarska M.
  • Skowron E.
  • Pietraś R.
  • Krupinska K.
  • Niewiadomska E.
  • Changes in lipid peroxidation in stay-green leaves of tobacco with senescence-induced synthesis of cytokinins.
  • 2017.
  • Plant Physiology and Biochemistry 118: 161-167.
  zobacz
  • Molon M.
  • Szajwaj M.
  • Tchorzewski M.
  • Skoczowski A.
  • Niewiadomska E.
  • Zadrag-Tecza R.
  • The rate of metabolism as a factor determining longevity of the Saccharomyces cerevisiae yeast.
  • 2016.
  • AGE 38: 11.
  zobacz
  • Kupis W.
  • Pałyga J.
  • Tomal E.
  • Niewiadomska E.
  • The role of sirtuins in cellular homeostasis.
  • 2016.
  • Journal of Physiology and Biochemistry 72: 371-380.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

doktorat - 1995 Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

habilitacja - 2009 Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

tytuł naukowy profesora nauk biologicznych - 2018 Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie