postępowania habilitacyjne

  • 12.05.2023 dr Marzena Warchoł

    Postępowanie w sprawie nadania Pani dr MARZENIE WARCHOŁ stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

     zobacz całość