Informacje ogólne

Rada Naukowa IFR PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo.