Aparatura

 

Zakład Biologii Rozwoju

Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym i spektrofluorometrycznym (Agilent Technolgies)

Chromatograf cieczowy z tandemowym detektorem UHPLC (MS/MS) spektometrii mas (Agilent Technolgies)

Kalorymetr izotremiczny TAM III wyposażony w TAM Assistant Software (Thermometric, Järfälla, Szwecja)

Spektrometr FT-Raman Nicolet NXR 9650 wyposażony w laser Nd:YAG3+ oraz detektor germanowy chłodzony ciekłym azotem lub detektor InGaAS (Specto – Lab)

Waga Langmuira KSV NIMA

Ultrawirówka L8-M (Beckman)

Układ do wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej - HP 3D CE (Hawlett Packard)

Czytnik płytek (BIOTEK)

Aparat Kiejdahla : Destylarka KielFlex K-360, Piec do mineralizacji Speed Digester K-436, Scrubber B-414 (BÜCHI)

Aparat Soxhleta: Hydrolizator  Hydrolysis Unit B-411, Ekstraktor Ekstraction System B-811 (BÜCHI)

 

 

Zakład Biologii Stresu 

Aparatura do pomiaru wydajności kwantowej PSI i PSII: Dual PAM 100 (Heinz Walz GmbH)

System do izoogniskowania białek i elektroforezy żelowej: Protean IEF i Protean II xi (Bio-Rad)

Termocykler do ilościowej reakcji PCR: C1000™ Thermal cycler z systemem detekcji CFX96™ (Bio-Rad)

Mikroskop stereoskopowy firmy Nikon-Japonia CDSS230 SMZ1000 DIA/EPI z wyposażeniem typu: oprogramowanie do analizy obrazu NIKON NIS-D oraz aparatem cyfrowym (CANON D5000)

 

Zakład Biologii Komórki

Mikroskop Eclipse TS 100

Mikroskop konfokalny NIKON ECLIPSE E600 z systemem konfokalnym C1, wyposażony w trzy lasery, trzy detektory i detektor światła przechodzącego

Mikroskop steroskopowy NIKON SMZ 1500 posiada układ optyczny z pełną korelacją aberracji chromatycznej, oświetlacz halogenowy oraz dedykowaną kolorową kamerę cyfrową CCD

Komora laminarna (Polon)

 

Zakład Biotechnologii

Cytometr przepływowy MACS quant (Millenyi Biotec)

Wyparka próżniowa (BÜCHI)

Komora Laminarna (Polon)

Chromatograf gazowy 5890 SERIES II (Hawlett Packard)

 

Zakład Ekofizjologii

Analizator przepływu wody w naczyniach roślin, HPFM (Dynamax USA)

Analizator wymiany gazowej Ciras-2 (PP System USA)

Przyrząd do pomiaru potencjału wody u roślin (Wescor USA)

Spectrofluorymetr LS-52B (Perkin Elmer, USA)

Osmometer Osmomat 030 (Gonotec, Niemcy)