Działalność Dydaktyczna

  

OFERTA PRAC MAGISTERSKICH

W Instytucie realizowane są liczne prace magisterskie i licencjackie we współpracy z uczelniami (Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Jagielloński i inne).

Istnieje również możliwość odbycia praktyk studenckich oraz staży pracy.

• • • 

REALIZACJA I OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Instytut aktywnie uczestniczy w kształceniu trzeciego stopnia, czyli w realizacji i obronach prac doktorskich w zakresie nauk rolniczych i biologicznych. Proces kształcenia doktorantów zorganizowany jest w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie, których członkiem jest Instytut. W ramach programu kształcenia pracownicy Instytutu prowadzą wykłady w zakresie ich specjalizacji. Doktoranci mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych Instytutu jak również korzystać z zaplecza aparaturowego i funkcjonujących w Instytucie metod oraz ubiegać się o stypendia i projekty dla młodych naukowców w instytucjach krajowych i Unii Europejskiej.

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo - Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IFR PAN - regulamin

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-04-21 10:59:23 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność Dydaktyczna" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2022-06-08 08:31:57 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność Dydaktyczna" w następującym zakresie:
Nazwa w linku (angielski)
2022-06-08 08:24:57 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność Dydaktyczna" w następującym zakresie:
Nazwa w linku (angielski)
2022-06-08 08:14:55 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność Dydaktyczna" w następującym zakresie:
Aktywne wersje
Nazwa w linku (angielski)
2022-06-08 08:12:07 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność Dydaktyczna" w następującym zakresie:
Tytuł (polski)
Nazwa w linku (angielski)
Tytuł (angielski)
2022-05-04 13:50:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność dydaktyczna" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-05-04 11:02:57 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność dydaktyczna" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-04 11:00:00 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność dydaktyczna" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2022-05-04 10:59:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność dydaktyczna" w następującym zakresie:
Treść (polski)
admin.label.page.id (angielski)
Nazwa w linku (angielski)
admin.label.page.language_id (angielski)
admin.label.page.page_id (angielski)
Treść (angielski)
Tytuł (angielski)
2022-05-04 10:54:54 Edycja rekordu Edycja rekordu "Działalność dydaktyczna" w następującym zakresie:
2019-05-14 11:05:50 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Działalność dydaktyczna