Projekty

  Tytuł Rok
  rozpoczęcia
  Rok
  zakończenia
  Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
  System biochemiczny mikrośrodowiska trichomów wydzielniczych, jego właściwości biokatalityczne i potencjał w biotechnologii 2024 2028 UMO-2023/49/B/NZ1/02898 NCN zobacz Rodziewicz
  Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) 2021 2026 MRiRW nr 4 MRiRW zobacz Żur
  Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury 2021 2026 MRiRW nr 3 MRiRW zobacz Juzoń-Sikora
  Fizjologiczne podłoże zburzeń mrozoodporności rzepaku ozimego w wyniku procesów deaklimacyjnych - rola brasinosteroidów 2020 2024 2019/35/B/NZ9/02868 NCN zobacz Janeczko
  Zmiany gospodarki cukrowej w odpowiedzi na rozhartowanie jako jedna z przyczyn zaburzeń mrozoodporności u rzepaku ozimego 2022 2024
  2022/06/X/NZ9/00780 MINIATURA NCN zobacz Ryś
  Ekstremalne zjawiska klimatyczne a bioróżnorodność - wpływ globalego ocieplenia na ekosystem traworośli strefy umiarkowanej 2020 2024
  • Arkadiusz Nowak - kierownik projektu
  2019/35/B/NZ8/03358 NCN zobacz
  Obrazowanie zmian właściwości fizyko-chemicznych tkanek rzepaku pod wpływem krzemu w warunkach optymalnego nawodnienia i w suszy 2022 2024
  2022/06/X/NZ3/00555 MINIATURA NCN zobacz Saja-Garbarz
  Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu 2020 2023
  2019/35/B/NZ9/01544 NCN zobacz Miszalski
  Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy 2019 2022 2018/29/B/NZ9/01510 NCN zobacz Grzesiak
  Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy 2019 2022 POIR.04.01.04-00-0051/18-00 NCBR zobacz Skoczowski
  Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów. 2021 2022
  2021/05/X/NZ9/00349 MINIATURA NCN zobacz Kula-Maximenko
  Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodnego u pszenżyta. 2019 2022 2018/31/B/NZ9/00298 NCN zobacz Hura
  Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmienia. 2019 2021 2018/31/N/NZ9/02430 MINIATURA NCN zobacz Sadura
  Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 2016 2021 2015/18/M/NZ3/00348 NCN zobacz Żur
  Analiza stabilności epi-genomowej linii addycyjnych owsa z kukurydzą 2020 2021
  2020/04/X/NZ2/00396 MINIATURA NCN zobacz Juzoń-Sikora
  Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze 2018 2020 MRiRW, nr 103 MRIRW zobacz Szechyńska-Hebda
  Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) 2017 2020 Tango2/340285/NCBR/2017 NCBR zobacz Żur
  Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta 2015 2020
  • M.Wędzony
  • M. Sobczak
  • E. Różańska
  • I. Wąsek
  • M. Dyda
  MRiRW nr 80 MRiRW zobacz Szechyńska-Hebda
  Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016 2020 - MRiRW zobacz Dubert
  Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) 2020 2020
  2019/3/X/NZ9/01879 MINIATURA NCN zobacz Kopeć
  Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych bazujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych oraz dodatków, bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej 2020 2020 POIR.02.03.02-12-0039/19-00 PARP Bony na innowacje dla MŚP zobacz Czyczyło-Mysza
  Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
  Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii 2017 2018 Biostrateg2/298241/10/NCBIR/2016 (akronim CROPTECH) NCBiR zobacz Skoczowski
  Molekularne podstawy odporności roślin na zasolenie gleby: charakterystyka genów oksydaz NADPH (RBOH) u halofitu Eutrema salsugineum 2017 2018
  2017/1/X/NZ3/00293 MINIATURA NCN zobacz Pilarska
  Czy kwas 4-chloro-indolilo-3-octowy jest hormonem śmierci w organach generatywnych owsa? 2017 2018
  2017/1/x/NZ9/01309 MINIATURA NCN zobacz Dziurka
  Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje w układach naturalnych i modelowych membran komórek pszenicy eksponowanych na toksynę grzybową (zearalenon) - badania ochronnych właściwości selenu i brasinosteroidów 2015 2018 2014/15/B/NZ9/02192 NCN zobacz Filek
  Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2015 2018 MRiRW, nr 84 MRiRW zobacz Dubas
  Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego 2016 2018 2015/17/B/NZ9/01695 NCN zobacz Janeczko
  Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców 2015 2018 PBS3/B8/17/2015 NCBiR zobacz Skrzypek
  Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne 2016 2018
  • Beata Myśków
  • I. Czyczyło-Mysza
  • Magdalena Góralska
  • Paweł Milczarski
  • Stefan Stojałowski
  • Arkadiusz Telesiński
  UMO-2015/17/B/NZ9/01694 NCN zobacz
  Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi 2013 2017
  UMO-2012/07/B/NZ9/01325 NCN zobacz
  Udział steroidów w regulacji procesu hartowania na mróz pszenicy ozimej 2014 2017 2013/09/B/NZ9/01653 NCN zobacz Janeczko
  ERANET GAS – Genetyczna Adaptacja Sorga: opata na genomice hodowla rośliny energetycznej nowej generacji dla zrównoważonego rozwoju Europy 2013 2016 ERA-NET-BIOENERGY/3/2013 NCBiR zobacz Janowiak
  Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni 2013 2016
  • Ż. Michalec-Warzecha
  2012/05/B/NZ9/01035 NCN zobacz Libik-Konieczny
  Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transformowanych za pomocą Agrobactereium rhizogenes roślinach Stevia rebaudiana Bertoni uzyskanych na drodze mikropropagacji 2014 2016
  • Żaneta Michalec-Warzecha
  2013/09/N/NZ9/01650 NCN zobacz Michalec-Warzecha
  Określenie fizjologicznych wskaźników odporności na suszę roślin strączkowych, odmian i materiałów hodowlanych 2011 2015
  • M. Maciejewski
  • M. Tatrzańska-Matuła
  Um. nr 2.1/2011 z IGR PAN Poznań MRiRW, Dep. Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia liści 2012 2015 2011/03/B/NZ9/01619 NCN zobacz Niewiadomska
  Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 7, Zadanie 8 2012 2015
  PBS1/A8/1/2012 NCBiR zobacz Hura
  Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 5, Zadanie 9 2012 2015
  PBS1/A8/1/2012 NCBiR zobacz
  Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2012 2014 2011/01/N/NZ9/02541 NCN zobacz Krzewska
  Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia 2009 2014 813/N-COST/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Dubert
  Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus) 2011 2014 2011/01/D/NZ9/02547 NCN zobacz Dubas
  Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie 2011 2014 N N310 782540 NCN zobacz Grzesiak
  Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach wzrostu pszenżyta 2011 2014 2011/01/B/NZ9/00019 NCN zobacz Hura
  Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny? 2011 2014
  2001/01/B/NZ9/02540 NCN zobacz Miszalski
  Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny 2011 2014 830/1/N-COST/2010/11 NCN Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Surówka
  Lokalizacja QTL zimotrwałości u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2011 2014
  NN310 778 640 NCN zobacz
  Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach 2010 2013 N N310 452638 NCN zobacz Żur
  Analiza wydajności systemu antyoksydacyjnego w warunkach stresowych 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Biesaga-Kościelniak
  Badanie stanu osmotycznego w adaptacji do warunków suszy 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Filek
  Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowych bioregulatorów 2010 2013 NN310 452238 NCN zobacz Biesaga-Kościelniak
  Rola witaminy E i barwników cyklu ksantofilowego w reakcji roślin na stres solny 2011 2013
  • Ewa Urszula Kurczyńska
  • Dariusz Latowski
  • Marcin Rapacz
  N310 298639 MNiSW zobacz Surówka
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2013 2013 HOR hn-801-1/13 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Występowanie i mechanizmy działania regulatorów steroidowych (brasinolidu i progesteronu) u pszenicy jarej w warunkach suszy 2011 2012
  818/N-COST/2010/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Janeczko
  Fizjologiczne aspekty hartowania na mróz miskanta olbrzymiego (Miscanthus × gigantheus) oraz próba uzyskania roślin o zwiększonej mrozoodporności 2009 2012 N N310 084736 NCN zobacz Dubert
  Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia 2009 2012 556/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Filek
  Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko 2010 2012 621/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Skrzypek
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2012 2012 HOR hn-801-4/12 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych 2010 2012 WND-POKL.08.02.01-12-007/10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.2.1 zobacz Skoczowski
  Chloroplastowe mechanizmy obrony i sygnalne u roślin halofitycznych 2010 2012 633/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Niewiadomska
  Transdukcja sygnału w indukowanej chłodem odporności pszenżyta na grzyba Microdochium nivale. 2010 2012 595/N-COST/2009/0605 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Szechyńska-Hebda
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2012 2012
  HOR hn-801-5/12 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Optymalizacja metody otrzymywania podwojonych haploidów owsa Avena sativa L. 2010 2012 4521/B/P01/2010/38 MNiSW zobacz Marcińska
  Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2009 2012 548/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Żur
  Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.) 2007 2011
  PBZ-MNiSW-2/3/2006/20 MNiSW zobacz
  Genetyczne i fizjologiczne wskaźniki (markery) tolerancji roślin pszenicy jarej na stres suszy 2008 2011 192/N-COST/2008/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Biesaga-Kościelniak
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2011 2011 HOR hn-801-2/11 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Rola komunikacji korzenie-liście w tolerancji kukurydzy (Zea mays L.) na suszę glebową i niską temperaturę oraz możliwości jej wykorzystania w hodowli nowych mieszańców 2010 2011
  • J. Sawa
  N N310 441138 NCN zobacz Janowiak
  Charakterystyka białka MnSODII (MnSODII-like protein) i rola systemów antyoksydacyjnych w kompetencji i determinacji do ryzogenezy w kulturach in vitro Mesembrynathemum crystallinum L. 2008 2011 N303 356935 NCN zobacz Libik-Konieczny
  Poprawa wartości żywieniowej ziarna oraz odporności na suszę roślin owsa poprzez uzyskanie linii podwojonych haploidów 2008 2011 N R12 002904 NCBiR zobacz Marcińska
  Określenie udziału poliamin i innych osmoprotektantów w stymulacji odporności pszenicy na stres osmotyczny 2009 2011 480/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Marcińska
  Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi 2009 2011 479/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Czyczyło-Mysza
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2011 2011 HOR hn-801-3/11 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2010 2010 HOR hn - 078 dec/6/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2010 2010 HOR hn - 078 dec/7/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2010 2010 HOR hn - 078 dec/8/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Cell wall-plasmalemma-cytoskeleton as a sensor in cold-induced plant resistance to fungal infection 2008 2010
  207350 Marie Curie European Reintegration (Stypendium Marie Curie Reintegracyjne) FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG zobacz
  Efektywność wykorzystania wody oraz wysokość i jakość plonu pomidorów w warunkach zwykłego i naprzemiennego nawadniania oraz kolonizacji korzeni endomikoryzą (arbuscular mycorrhiza). 2009 2010
  NN 310 095336 NCN zobacz Janowiak
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-21/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management 2005 2009
  • J. Sawa
  FOOD-CT-2005-023168 SAFIR UE 6 Program Ramowy: Priority 5 Food Quality and Safety STREP zobacz Janowiak
  Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem wód niskiej jakości oraz udoskonalonych systemów nawadniania i zarządzania 2007 2009
  • J. Sawa
  359/6. PR UE/2007/7 MNiSW SPUB do FOOD-CT-2005-023168 SAFIR zobacz Janowiak
  Genetyczna odporność na choroby grzybowe niezbędna dla zrównoważonej niskonakładowej produkcji zbóż – badania genetyczne i fizjologiczne w poszukiwaniu podłoża odporności pszenżyta (xTriticosecale) na pleśń śniegową Microdochium nivale 2007 2009
  MNiSW 7/COS/2007/01 MNiSW Akcja COST 860 Akronim: SUSVAR zobacz
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2009 2009 HOR hn – 4040- dec-23/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-24/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Zastosowanie brasinosteroidów i zearalenonu w kształtowaniu plonu i jego jakości u wybranych gatunków uprawnych (soja, rzepak, pszenica) 2005 2008 2P06A01928 MEiN (projekt Komitetu Badań Naukowych) zobacz Biesaga-Kościelniak
  Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-13/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Skrzypek
  Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania podwojonych haploidów pszenicy 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-11/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Marcińska
  Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie a odpornością na suszę u pszenżyta 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-12/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Hura
  Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2008 2008 HOR hn – 4040- dec – 14/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
  Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi 2006 2007
  Umowa z dnia 1 maja 2006 DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o. i Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz