Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

Profesorowie
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 157)
i.slesak@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny • reaktywne formy tlenu • układ antyoksydacyjny • metabolizm tlenowy • filogenetyka molekularna

Publikacje

  • Ślesak I.
  • Kula M.
  • Ślesak H.
  • Miszalski Z.
  • Strzałka K.
  • How to define obligatory anaerobiosis? An evolutionary view on the antioxidant response system and early stages of the evolution of life on Earth.
  • 2019.
  • Free Radical Biology and Medicine 140: 61-73.
  zobacz
  • Bernacki M.J.
  • Czarnocka W.
  • Witoń D.
  • Rusaczonek A.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Ślesak I.
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Karpiński S.
  • ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 (EDS1) affects development, photosynthesis, and hormonal homeostasis in hybrid spen (Populus tremula x P. tremuloides).
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 226: 91-102.
  zobacz
  • Leonowicz G.
  • Trzebuniak K.T.
  • Zimak-Piekarczyk P.
  • Ślesak I.
  • Myśliwa-Kurdziel B.
  • The activity of superoxide dismutases (SODs) at the early stages of wheat deetiolation.
  • 2018.
  • PloS One 20: 1-21.
  zobacz
  • Szymańska R.
  • Ślesak I.
  • Orzechowska A.
  • Kruk J.
  • Physiological and biochemical responses to high light and temperature stress in plants.
  • 2017.
  • Environmental and Experimental Botany 139: 165-177.
  zobacz
  • Ślesak H.
  • Liszniańska M.
  • Ślesak I.
  • Kozieradzka-Kiszkurno M.
  • Popielarska-Konieczna M.
  • Joachimiak A.
  • Rooting affects the photosystem II activity : in vitro and ex vitro studies on energy hybrid sorrel.
  • 2017.
  • Acta Physiologiae Plantarum 39: 1-10.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA I PRZEBIEG PRACY

 • 1989 – 1994, studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Kraków

 • 2001 - dr, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Instytut Biologii Molekularnej UJ: 1994-1996 doktorant

 • Zakład Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: asystent 1996, adiunkt 2001

 • 2010 - dr hab., Instytut Botaniki PAN w Krakowie

TEMATYKA BADAWCZA

Moje zainteresowania koncentrują się na roli reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS) w odpowiedzi roślin na różne abiotyczne czynniki stresowe. Badania dotyczą głównie charakterystyki układu antyoksydacyjnego i ekofizjologicznych aspektów metabolizmu u Arabidopsis thaliana i Populus sp. Innym obszarem moich zainteresowań jest filogeneza układu antyoksydacyjnego, fotosyntezy i metabolizmu tlenowego u różnych grup organizmów oraz ich hipotetyczna rola na wczesnych etapach ewolucji życia na Ziemi.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

     techniki elektroforetyczne dot. rozdziału białek i kwasów nukleinowych, spektrofotometryczne metody pomiaru

     aktywności enzymów, hybrydyzacja typu Northern, pomiary aktywności fotosystemu II (PSII),

     korzystanie z wybranych aplikacji bioinformatycznych

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN (od 2003 r.)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (od 2009 r.)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA                     

 • Luty - czerwiec 1998, prowadzenie ćwiczeń z biochemii - kurs podstawowy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • 2003-2007, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy biologii molekularnej” , Akademia Rolnicza, Kraków

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I PRZEGLĄDOWE (nie uwzględnione w bazie danych IFR PAN)

       Ślesak I. O oddziaływaniu metali ciężkich na drożdże Saccharomyces ellipsoideus.

       Wszechświat, 89 (1988): 241-242.

       Ślesak I. Indukowane światłem ruchy chloroplastów. Wszechświat, 92 (1991): 242-244.

       Ślesak I., Gabryś H. Wapń jako wtórny przekaźnik w fotoindukowanych ruchach wewnątrzkomórkowych

        w komórce roślinnej. Post. Biol. Kom. 20 (1993): 75-85.

BAZY DANYCH                                                   

      Gene Expression Omnibus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?token=ltihrsqeoymmons&acc=GSE24766

PATENTY

      WO 2013093637 A2: "Plant treatment methods and means therefor.", PCT/IB2012/003045,

      Application No. 61/577,279, the US Patent and Trademark Office 
      Data zgłoszenia: 19/12/2011, data publikacji: 27/06/2013
      Inventors: Karpiński S., Szechyńska-Hebda M., Ślesak I., Wituszyńska W.  

WYBRANE STAŻE ZAGRANICZNE

 • Stypendium TEMPUS (1996), Zakład Biologii, Uniwersytet w Antwerpii w Belgii (5 miesięcy, prof. J-P. Verbelen)

 • Instytut Botaniki Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt w Niemczech, (1996, 1997, 1998), wspólny projekt, (3 miesiące, prof. U. Lüttge)

 • Szwedzki Uniwersytet Rolniczy w Umeå, Szwecja (1999), wspólny projekt (5 miesięcy, prof. S. Karpiński, prof. J-E. Hällgren)

 • Instytut Botaniki, Uniwersytet Sztokholmski (2000-2005), wspólny projekt (5 miesięcy, prof. S. Karpiński)

INNE ZAINTERESOWANIA

astrobiologia, filozofia, historia nauki