Szkoła doktorska

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych (SDNPiR) powstała na podstawie umowy podpisanej w dniu 8 maja 2019 r. przez Dyrektorów współtworzących ją instytutów Polskiej Akademii Nauk, tj. Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (IFR PAN), Instytut Ochrony Przyrody (IOP PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (ISEZ PAN) oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ PIB).

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku i kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo. Realizowane tematy badawcze wynikają z misji tworzących ją instytutów.

Wszystkie informacje m.in. Regulamin SDNPiR, program kształcenia, zasady rekrutacji oraz pozostałe dokumenty można znaleźć pod linkiem:
https://www.botany.pl/index.php/pl/teaching-pl/doctoral-school-pl

 

 

Rekrutacja do Szkoły doktorskiej na rok 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły doktorskiej na rok 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2019

UCHWAŁY RN IFR PAN DOTYCZĄCE SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-04-21 08:51:37 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2023-04-21 08:51:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2023-04-20 13:33:33 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2023-04-20 13:33:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2021-07-19 09:55:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2021-07-19 09:55:07 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2020-06-26 10:07:23 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
2020-06-26 10:06:56 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2019-05-31 13:10:33 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2019-05-31 11:55:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2019-05-31 11:55:30 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2019-05-15 14:36:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Szkoła doktorska" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2019-05-14 11:07:57 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Szkoła doktorska