Studium Doktoranckie

Od roku 2000 Instytut uczestniczy w kształceniu doktorantów w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (SDNP PAN). SDNP PAN współtworzą Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W kształceniu doktorantów uczestniczy również Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Podstawy i zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki doktorantów zawarto w Regulaminie SDNP PAN. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r., od roku akademickiego 2019/2020 funkcje SDNP PAN zostały przejęte przez Szkołę Doktorską Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie. Z dniem 31 grudnia 2023 roku SDNP PAN zakończy działalność. Obecni doktoranci SDNP PAN dokończą kształcenie w dotychczasowym trybie

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-06-08 08:25:18 Edycja rekordu Edycja rekordu "Studium Doktoranckie" w następującym zakresie:
Aktywne wersje
Nazwa w linku (angielski)
Tytuł (angielski)
2022-06-08 08:08:59 Edycja rekordu Edycja rekordu "Studium Doktoranckie" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Tytuł (polski)
admin.label.page.id (angielski)
Nazwa w linku (angielski)
admin.label.page.language_id (angielski)
admin.label.page.page_id (angielski)
Treść (angielski)
Tytuł (angielski)
2019-05-14 11:07:42 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Studium doktoranckie