O instytucie

Instytut jest placówką naukową działającą w ramach Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk na rzecz rozwoju nauki w zakresie fizjologii roślin. Główne zainteresowania badawcze Instytutu skupiają się wokół ekofizjologicznych czynników produktywności roślin uprawnych. Badania prowadzone są na roślinach uprawnych oraz wybranych roślinach modelowych.