HR Excellence in Research

    

 

HR Award for The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences

 

Dnia 25 kwietnia 2022 r. Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) prof. dr hab. Franciszek Janowiak podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Poprzez złożenie deklaracji IFR PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym zobowiązał się do ich stosowania w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy.

 

Strategia HR dla naukowców

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) – https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Wdrożenie Karty i Kodeksu w instytucjach badawczych zwiększa ich rozpoznawalność i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub instytucji goszczącej kierowników projektów finansowanych ze środków UE. Wyróżnienie, w ramach strategii HRS4R,  „HR Excellence in Research” zapewnia identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Tekst Karty i Kodeksu

 

SKŁAD KOMISJI HRS4R

Komitet Sterujący (KS):

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak - Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN)
Prof. dr hab. Iwona Żur -  przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych prowadzonej wspólnie z Instytutem Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym
Prof. dr hab. Barbara Godzik - Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN)

Grupa robocza (GR):

Dr hab. Ewa Dubas – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek – profesor w Zakładzie Biotechnologii, Członek
Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak – profesor w Zakładzie Biologii Stresu, Członek
Dr hab. Maciej Grzesiak – profesor instytutu w Zakładzie Ekofizjologii, Członek
Dr Monika Krzewska – adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki, Członek
Mgr Joanna Kisielewska – przedstawiciel pionu administracji, Członek
Mgr Robert Szymański – przedstawiciel pionu technicznego, Członek
Mgr Kamila Laskoś – przedstawiciel doktorantów, Członek

 

ETAPY WDROŻENIA

2022-04-25

Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) prof. dr hab. Franciszek Janowiak:

- podpisuje deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

- zarządzeniem nr 9/2022powołuje Komisję do przeprowadzenia procedury uzyskania certyfikatu HR Excellence in Research

 

2022-05-06

IFR PAN otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej. IFR PAN zostaje umieszczony na liście instytucji z numerem 2022PL778539, które w ten sam sposób wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

 

2022-05-26

IFR PAN - Pierwsze posiedzenie Komisji do przeprowadzenia procedury uzyskania certyfikatu HR Excellence in Research:

- opracowanie Ankiety,
- powołanie podzespołów (1) do opracowania wyników ankiety,  (2) do aktualizacji strony internetowej,
- powołanie Komisji ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IFR PAN w Krakowie.

 

2022-06-10

Dyrekcja Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) organizuje wewnętrzne seminarium informacyjne o istocie procedury uzyskiwania logo HR i wynikających korzyściach dla wszystkich pracowników Instytutu obecnie zatrudnionych, jak i rekrutowanych w przyszłości.

 

2022-06-20 - 2022-06-24

Przeprowadzenie wśród pracowników naukowych, doktorantów oraz pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i administracji anonimowej Ankiety opracowanej przez powołaną w IFR PAN Komisję HRS4R.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-06-20 09:30:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:53:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:53:01 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:52:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:50:34 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:49:41 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:43:58 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:41:36 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:39:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:39:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-06-20 08:37:39 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: HR Excellence in Research