Wydawnictwa Instytutu

Piotr Waligórski
"ROLA POLIAMIN W PROCESACH WZROSTU I ROZWOJU WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN",
Monografia 18, Kraków 2019, Liczba stron: 100

PDF

 

Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak „Plant functioning under environmental stress", Opracowanie materiałów z jedenastej Międzynarodowej Konferencji: "Plant Functioning Under Environmental Stress" (Kraków, 12-15 wrzesień, 2018), Kraków 2019, Liczba stron: 81.
Plant functioning under environmental stress - PDF

monografia_stress_2016_cover

 

Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak „Plant functioning under environmental stress", Opracowanie materiałów z dziesiątej Międzynarodowej Konferencji: "Plant Functioning Under Environmental Stress" (Kraków, 16-19 wrzesień, 2015), Kraków 2016, Liczba stron: 108.
Plant functioning under environmental stress - PDF

 

Anna Janeczko „Występowanie, transport i wybrane aspekty aktywności fizjologicznej brasinosteroidów w roślinach uprawnych z rodzin Poaceae i Fabaceae”, Monografia 17; Kraków 2016, Liczba stron: 76.

PDF

 

Ilona Czyczyło-Mysza „Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących aktywność fotochemiczną i fotosyntetyczną oraz plon roślin pszenicy zwyczajnej w warunkach suszy przy wykorzystaniu populacji mapującej linii CSDH”, Monografia 16; rozprawa habilitacyjna, Kraków 2013, Liczba stron: 148

 

Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak „Plant functioning under environmental stress”, Opracowanie materiałów z dziewiątej Międzynarodowej Konferencji: “Plant Functioning Under Environmental Stress” (Kraków, 12-15 wrzesień, 2012), Kraków 2013, Liczba stron: 287

Plant functioning under environmental stress - PDF

 

Edyta Skrzypek „Rola związków fenolowych i enzymów antyoksydacyjnych w regeneracji in vitro wybranych gatunków roślin bobowatych (Fabaceae L.)”, Monografia 15; rozprawa habilitacyjna, Kraków 2012, Liczba stron: 141.

 

Ewa Niewiadomska „Antyoksydacyjny charakter indukowanego stresem metabolizmu CAM (Crassulacean Acid Metabolizm)”, Monografia 14; rozprawa habilitacyjna, Kraków 2008, Liczba stron: 63

 

Andrzej Skoczowski, Maria Gładysz „Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk 1956-2006”, Monografia 13; opracowanie przygotowane z okazji 50-lecia powstanie IFR PAN w Krakowie, Kraków 2007, Liczba stron: 119

 

Iwona Żur „Indukcja i regeneracja haploidów w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta”, Monografia 12; rozprawa habilitacyjna, Kraków 2007, Liczba stron: 197

 

Izabela Marcińska „Kultura zawiesiny komórkowej pszenicy”, Monografia 11; rozprawa habilitacyjna, Kraków 2003, Liczba stron: 207

 

Maria Filek, Jolanta Biesaga-Kościelniak, Izabela Marcińska “Analytical Methods in Plant Stress Biology”, książka, Kraków 2003, Liczba stron: 166

 

Franciszek Dubert, Maria Wędzony, Piotr Widerski „Biological Basis of Sustainable Agriculture and of High Quality Food Production” - zestawienie i charakterystyka jednostek oraz projektów tworzących sieć "Q-FOOD NET", Kraków 2003, Liczba stron: 77

 

Jolanta Biesaga-Kościelniak „Zearalenon jako nowy, hipotetyczny regulator wzrostu i rozwoju roślin”, Monografia 10, rozprawa habilitacyjna, Kraków 2001, Liczba stron: 135

 

Andrzej Skoczowski „Wpływ chłodu na wybrane procesy fizjologiczne u pszenicy ozimej ze szczególnym uwzględnieniem wernalizacji”, Monografia 8; rozprawa habilitacyjna, Kraków 1999, Liczba stron: 158

 

Jan Pilarski „Fotosyntetyczna funkcja kory pędów lilaka (Syrynga vulgaris L.)”, Monografia 7, rozprawa habilitacyjna, Kraków 1998, Liczba stron: 103

 

Franciszek Dubert, Marcin Rapacz „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin”, materiały pokonferencyjne, Kraków 1998, Liczba stron: 233

 

Stanisław Grzesiak, Andrzej Skoczowski, Zbigniew Miszalski „Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” materiały pokonferencyjne, Kraków 1998, Liczba stron: 377

 

Maria Filek „Zjawiska elektryczne w procesach wzrostu i rozwoju roślin”, Monografia 6, rozprawa habilitacyjna, Kraków 1997, Liczba stron: 130

 

Franciszek Dubert, Andrzej Skoczowski „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin”, materiały pokonferencyjne, Kraków 1997, Liczba stron: 269

 

 

Maria Wędzony „Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników”, Monografa 5; rozprawa habilitacyjna, Kraków 1996, Liczba stron: 113

 

Izabela Marcińska „Przekazywanie zdolności do kwitnienia poprzez tkankę kalusową pszenicy ozimej”, Monografia 4; rozprawa habilitacyjna, Kraków 1996, Liczba stron: 71

 

Marian Czarnowski, Maria Gładysz „Bibliografia 1956-1996”, Monografia 3; bibliografia ZFR PAN za lata 1956-1996, wydana z okazji 40-lecia Zakładu, Kraków 1996, Liczba stron: 137

 

Marian Czarnowski, Franciszek Dubert, Włodzimierz Starzecki „Zakład Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk 1956-1996”, Monografia 2; Informator o ZFR PAN w latach 1956-1996, Kraków 1996, Liczba stron: 93

 

Włodzimierz Starzecki „Franciszek Górski (1897-1989) Botanik- Fizjolog Roślin” , Monografia 1; biografia profesora F. Górskiego - patrona IFR PAN, Kraków 1996

Liczba stron: 27

 

Stanisław Grzesiak, Zbigniew Mieszalski (Eds) „Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” Materiały pokonferencyjne, Kraków 1996, Liczba stron: 584