Misja

Instytut jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk działającą na rzecz rozwoju nauki w zakresie fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ekofizjologicznych czynników warunkujących produktywność roślin uprawnych, z zachowaniem najwyższych standardów.

Do celów strategicznych należy:

Prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki światowej;

Organizacja zespołów badawczych zdolnych do konkurowania w skali miedzynarodowej;

Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz gospodarką.


Osiągnięcie stawianych celów zapewni realizacja następującego programu działania:

Podejmowanie aktualnej problematyki badawczej;

Dbałość o poprawę jakości wyposażenia aparaturowego i zaplecza laboratoryjnego;

Dbałość o rozwój kadry naukowej i wzmacnianie jej pozycji międzynarodowej;

Integrowanie środowiska naukowego i współpraca z jednostkami gospodarczymi;

Intensyfikacja krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej;

Kształcenie i doskonalenie kadry naukowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Prowadzenie badań w szczególności w następujących grupach tematycznych:

zastosowanie biotechnologii do doskonalenia roślin uprawnych

mechanizmy regulacji rozwoju roślin

rola stresów środowiskowych w produktywności roślin.

 • •

Instytut Fizjologii Roślin posiada kategorię A w rankingu jednostek badawczych oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (poprzednio agronomia).