Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Pilarska M.
  • Bartels D.
  • Niewiadomska E.
  • Differential Regulation of NAPDH Oxidases in Salt-Tolerant Eutrema salsugineum and Salt-Sensitive Arabidopsis thaliana.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences 22: 10341..
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Capecka E.
  • Tuleja M.
  • Konieczny R.
  • Synthesis and production of steviol glycosides: recent research trends and perspectives.
  • 2021.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 105: 3883–3900.
  zobacz
  • Tuleja M.
  • Santocki M.
  • Dziurka M.
  • Musiał K.
  • Capecka E.
  • Libik-Konieczny M.
  • The search towards cyto-embryological and physiological obstacles in sexual reproduction of Stevia rebaudiana Bertoni.
  • 2021.
  • Scientia Horticulturae, 288: 110342.
  zobacz
  • Skórka P.
  • Banach A.
  • Banasiak M.
  • Bokalska-Rajba J.
  • Bonk M.
  • Czachura P.
  • García-Rodríguez A.
  • Gaspar G.
  • Hordyńska N.
  • Kaczmarczyk A.
  • Laskoś K.
  • Kociński M.
  • Łopata B.
  • Mazur E.
  • Mirzaei M.
  • Misiewicz A.
  • Parres A.
  • Przystałkowska A.
  • Pustkowiak S.
  • Raczyński M.
  • Sadura  I.
  • Splitt A.
  • Stanek M.
  • Sternalski J.
  • Wierzbicka A.
  • Wiorek M.
  • Zduńczyk P.
  • Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: An evaluation by environmental scientists in Poland.
  • 2021.
  • Environmental Science and Pollution Research.
  zobacz
  • Orzechowska A.
  • Trtílek M.
  • Niewiadomska E.
  • Thermographic study of plant response to excessive light.
  • 2021.
  • Acta Physica Polonica, 139: 257-260.
  zobacz
  • Orzechowska A.
  • Trtílek M.
  • Tokarz K.M.
  • Szymańska R.
  • Niewiadomska E.
  • Rozpądek P.
  • Wątor K.
  • Thermal analysis of stomatal response under salinity and high light.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences, 22: 4663.
  zobacz
 • zobacz
  • Niewiadomska E.
  • Pilarska M.
  • Acclimation to salinity in halophytic ice plant prevents a decline of linear electron transport.
  • 2021.
  • Environmental and Experimental Botany, 184: 104401.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • The activity of RubisCO and energy demands for its biosynthesis. Comparative studies with CO2-reductases.
  • 2021.
  • Journal of Plant Physiology, 257: 153337.
  zobacz
  • Zieliński K.
  • Dubas E.
  • Gerši Z.
  • Krzewska M.
  • Janas A.
  • Nowicka A.
  • Matušíková I.
  • Żur I.
  • Sakuda S.
  • Moravčíková J.
  • β-1,3-glucanases and chitinases participate in the stress-related defence mechanisms that are possibly connected with modulation of arabinogalactan proteins (AGP) required for the androgenesis initiation in rye (Secale cereale L.).
  • 2021.
  • Plant Science, 302: 110700.
  zobacz
  • Kocurek M.
  • Kornas A.
  • Wierzchnicki R.
  • Lüttge U.
  • Miszalski Z.
  • Importance of stem photosynthesis in plant carbon allocation of Clusia minor.
  • 2020.
  • Trees, 34: 1009–1020.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty