Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Nosek M.
  • Kaczmarczyk A.
  • Jędrzejczyk R. J.
  • Supel P.
  • kaszycki P.
  • Miszalski Z.
  • Expression of genes involved in heavy metal trafficking in plants exposed to salinity stress and elevated Cd concentrations.
  • 2020.
  • Plants, 9: 475.
  zobacz
  • Śliwa-Cebula M.
  • Kaszycki P.
  • Kaczmarczyk A.
  • Nosek M.
  • Lis-Krzyścin A.
  • Miszalski Z.
  • The common ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.): Phytoremediation potential for cadmium and chromate-contaminated soils.
  • 2020.
  • Plants, 9: 1230.
  zobacz
  • Kupis W.
  • Tomal E.
  • Niewiadomska E.
  • Application of abscisic acid prevents leaf senescence at decreased irradiance.
  • 2020.
  • Biologia Plantarum, 63: 405-410.
  zobacz
 • zobacz
  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Sychta K.
  • Słomka A.
  • Differences in the functioning of photosynthetic electron transport between metallicolous and non-metallicolous populations of the pseudometallophyte Viola tricolor.
  • 2020.
  • Journal of Plant Physiology, 250: 153185.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Michalec-Warzecha Ż.
  • Dziurka M.
  • Zastawny O.
  • Konieczny R.
  • Rozpądek P.
  • Pistelli L.
  • Steviol glycosides profile in Stevia rebaudiana Bertoni hairy roots cultured under oxidative stress-inducing conditions.
  • 2020.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 104: 1-13.
  zobacz
 • zobacz
  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • HSP transcript and protein accumulation in brassinosteroid barley mutants acclimated to low and high temperatures.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 1889.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Kuźniak E.
  • Surówka E.
  • Ślesak I.
  • Nosek M.
  • Miszalski Z.
  • Crassulacean acid metabolism and its role in plant acclimatization to abiotic stresses and defence against pathogens.
  • 2020.
  • In: Progress in Botany. Cánovas F.M., Lüttge U., Leuschner C., Risueno M.-C. (eds), Springer, Berlin, Heidelberg: 277-306.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Plasma membrane ATPase and the aquaporin HvPIP1 in barley brassinosteroid mutants acclimated to high and low temperature.
  • 2020.
  • Journal of Plant Physiology, 244: 153090.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Hordyńska N.
  • Mikuła J.
  • Hebda M.
  • Neutral geopolymer foams reinforced with cellulose studied with the FT-Raman spectroscopy.
  • 2019.
  • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 706.
  zobacz
  • Kaproń A.
  • Nosek M.
  • Śliwa M.
  • Miszalski Z.
  • Dlaczego powinniśmy poznać kryształkę lśniącą? .
  • 2019.
  • Wszechświat, 120: 46-53.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty