Zakład Biologii Stresu

kierownik: Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Moravcová S.
  • Tůma J.
  • Dučaiová Z.K.
  • Waligórski P.
  • Kula M.
  • Saja D.
  • Słomka A.
  • Bąba W.
  • Libik-Konieczny M.
  • Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress.
  • 2018.
  • Plant Physiology and Biochemistry 122: 19-30.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Capecka E.
  • Kąkol E.
  • Dziurka M.
  • Grabowska-Joachimiak A.
  • Śliwińska E.
  • Pistelli L.
  • Growth, development and steviol glycosides content in the relation to the photosynthetic activity of several Stevia rebaudiana Bertoni strains cultivated under temperate climate conditions.
  • 2018.
  • Scientia Horticulturae 234: 10-18.
  zobacz
  • Szymańska R.
  • Ślesak I.
  • Orzechowska A.
  • Kruk J.
  • Physiological and biochemical responses to high light and temperature stress in plants.
  • 2017.
  • Environmental and Experimental Botany 139: 165-177.
  zobacz
  • Ślesak H.
  • Liszniańska M.
  • Ślesak I.
  • Kozieradzka-Kiszkurno M.
  • Popielarska-Konieczna M.
  • Joachimiak A.
  • Rooting affects the photosystem II activity : in vitro and ex vitro studies on energy hybrid sorrel.
  • 2017.
  • Acta Physiologiae Plantarum 39: 1-10.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • Kruk J.
  • RubisCO early oxygenase activity: a kinetic and evolutionary perspective.
  • 2017.
  • BioEssays 39: 1-8.
  zobacz
  • Pilarska M.
  • Skowron E.
  • Pietraś R.
  • Krupinska K.
  • Niewiadomska E.
  • Changes in lipid peroxidation in stay-green leaves of tobacco with senescence-induced synthesis of cytokinins.
  • 2017.
  • Plant Physiology and Biochemistry 118: 161-167.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Kozieradzka-Kiszkurno M.
  • Michalec-Warzecha Ż.
  • Miszalski Z.
  • Bizan J.
  • Konieczny R.
  • Influence of anti- and prooxidants on rhizogenesis from hypocotyls of Mesembryanthemum crystallinum L. cultured in vitro.
  • 2017.
  • Acta Physiologiae Plantarum, 39: 166.
  zobacz
  • Miszalski Z.
  • Kornaś A.
  • Kuźniak E.
  • Photosynthesis-Related Functions of Vasculature-Associated Chlorenchymatous Cells.
  • 2017.
  • Progress in Botany, 1-24.
  zobacz
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Komar D.N.
  • Rusaczonek A.
  • Kozłowska-Makulska A.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Karpiński S.
  • β-carbonic anhydrases and carbonic ions uptake positively influence Arabidopsis photosynthesis, oxidative stress tolerance and growth in light dependent manner.
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology, 203: 44-54.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Czarnocka W.
  • Hebda M.
  • Bernacki M.J.
  • Karpiński S.
  • PAD4, LSD1 and EDS1 regulate drought tolerance, plant biomass production, and cell wall properties..
  • 2016.
  • Plant Cell Reports 35: 527-39.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hebda M.
  • Mirek M.
  • Miernik K.
  • Cold-induced changes in cell wall stability determine the resistance of winter triticale to fungal pathogen Microdochium nivale.
  • 2016.
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 126: 77-90..
  zobacz
  • Surówka E.
  • Dziurka M.
  • Kocurek M.
  • Goraj S.
  • Rapacz M.
  • Miszalski Z.
  • Effects of exognously applied hydrogen peroxide on antioxidant and osmoprotectant profiles and the C3-CAM shift in the halophyte Mesembryanthemum crystallinum L..
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology 200: 102-110.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty