Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Bernacki M.J.
  • Czarnocka W.
  • Witoń D.
  • Rusaczonek A.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Ślesak I.
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Karpiński S.
  • ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 (EDS1) affects development, photosynthesis, and hormonal homeostasis in hybrid spen (Populus tremula x P. tremuloides).
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 226: 91-102.
  zobacz
  • Nosek M.
  • Gawrońska K.
  • Rozpądek P.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Kornaś A.
  • Miszalski Z.
  • Withdrawal from functional Crassulacean acid metabolism (CAM) is accompanied by changes in both gene expression and activity of antioxidative enzymes.
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 229: 151-157.
  zobacz
  • Wiciarz M.
  • Niewiadomska E.
  • Kruk J.
  • Effects of salt stress on low molecular antioxidants and redox state of plastoquinone and P700 in Arabidopsis thaliana (glycophyte) and Eutrema salsugineum (halophyte).
  • 2018.
  • Photosynthetica 56: 811–819.
  zobacz
  • Dymova O.
  • Khristin M.
  • Miszalski Z.
  • Kornaś A.
  • Strzalka K.
  • Golovko T.
  • Seasonal variations of leaf chlorophyll–protein complexes in the wintergreen herbaceous plant Ajuga reptans L..
  • 2018.
  • Functional Plant Biology 45: 519–527.
  zobacz
  • Leonowicz G.
  • Trzebuniak K.T.
  • Zimak-Piekarczyk P.
  • Ślesak I.
  • Myśliwa-Kurdziel B.
  • The activity of superoxide dismutases (SODs) at the early stages of wheat deetiolation.
  • 2018.
  • PloS One 20: 1-21.
  zobacz
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Oklestkova J.
  • Rudolphi-Skórska E.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Miszalski Z.
  • Janeczko A.
  • 24-Epibrassinolide as a modifier of antioxidant activities and membrane properties of wheat cells in zearalenone stress conditions.
  • 2018.
  • Journal of Plant Growth Regulation 37: 1-14.
  zobacz
  • Niewiadomska E.
  • Brückner K.
  • Mulisch M.
  • Kruk J.
  • Orzechowska A.
  • Pilarska M.
  • Luchowski R.
  • Gruszecki I. W.
  • Krupinska K.
  • Lack of tocopherols influences the PSII antenna and the functioning of photosystems under low light.
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 223: 57-64.
  zobacz
  • Moravcová S.
  • Tůma J.
  • Dučaiová Z.K.
  • Waligórski P.
  • Kula M.
  • Saja D.
  • Słomka A.
  • Bąba W.
  • Libik-Konieczny M.
  • Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress.
  • 2018.
  • Plant Physiology and Biochemistry 122: 19-30.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Capecka E.
  • Kąkol E.
  • Dziurka M.
  • Grabowska-Joachimiak A.
  • Śliwińska E.
  • Pistelli L.
  • Growth, development and steviol glycosides content in the relation to the photosynthetic activity of several Stevia rebaudiana Bertoni strains cultivated under temperate climate conditions.
  • 2018.
  • Scientia Horticulturae 234: 10-18.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Lewandowska M.
  • Karpiński S.
  • Electrical Signaling, Photosynthesis and Systemic Acquired Acclimation.
  • 2017.
  • Frontiers in Physiology 8: 684..
  zobacz
  • Czarnocka W.
  • Van Der Kelen K.
  • Willems P.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Shahnejat-Bushehri S.
  • Balazadeh S.
  • Rusaczonek A.
  • Mueller-Roeber B.
  • Van Breusegem F.
  • Karpiński S.
  • The dual role of LESION SIMULATING DISEASE 1 as a condition-dependent scaffold protein and transcription regulator..
  • 2017.
  • Plant, Cell and Environment, 40: 2644–2662.
  zobacz
  • Szymańska R.
  • Ślesak I.
  • Orzechowska A.
  • Kruk J.
  • Physiological and biochemical responses to high light and temperature stress in plants.
  • 2017.
  • Environmental and Experimental Botany 139: 165-177.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty