Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Niewiadomska E.
  • Pilarska M.
  • Acclimation to salinity in halophytic ice plant prevents a decline of linear electron transport.
  • 2021.
  • Environmental and Experimental Botany, 184: 104401.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • The activity of RubisCO and energy demands for its biosynthesis. Comparative studies with CO2-reductases.
  • 2021.
  • Journal of Plant Physiology, 257: 153337.
  zobacz
  • Zieliński K.
  • Dubas E.
  • Gerši Z.
  • Krzewska M.
  • Janas A.
  • Nowicka A.
  • Matušíková I.
  • Żur I.
  • Sakuda S.
  • Moravčíková J.
  • β-1,3-Glucanases and chitinases participate in the stress-related defence mechanisms that are possibly connected with modulation of arabinogalactan proteins (AGP) required for the androgenesis initiation in rye (Secale cereale L.).
  • 2021.
  • Plant Science, 302: 110700.
  zobacz
  • Kocurek M.
  • Kornas A.
  • Wierzchnicki R.
  • Lüttge U.
  • Miszalski Z.
  • Importance of stem photosynthesis in plant carbon allocation of Clusia minor.
  • 2020.
  • Trees, 34: 1009–1020.
  zobacz
  • Nosek M.
  • Kaczmarczyk A.
  • Jędrzejczyk R. J.
  • Supel P.
  • kaszycki P.
  • Miszalski Z.
  • Expression of genes involved in heavy metal trafficking in plants exposed to salinity stress and elevated Cd concentrations.
  • 2020.
  • Plants, 9: 475.
  zobacz
  • Śliwa-Cebula M.
  • Kaszycki P.
  • Kaczmarczyk A.
  • Nosek M.
  • Lis-Krzyścin A.
  • Miszalski Z.
  • The common ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.): Phytoremediation potential for cadmium and chromate-contaminated soils.
  • 2020.
  • Plants, 9: 1230.
  zobacz
  • Kupis W.
  • Tomal E.
  • Niewiadomska E.
  • Application of abscisic acid prevents leaf senescence at decreased irradiance.
  • 2020.
  • Biologia Plantarum, 63: 405-410.
  zobacz
 • zobacz
  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Sychta K.
  • Słomka A.
  • Differences in the functioning of photosynthetic electron transport between metallicolous and non-metallicolous populations of the pseudometallophyte Viola tricolor.
  • 2020.
  • Journal of Plant Physiology, 250: 153185.
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Michalec-Warzecha Ż.
  • Dziurka M.
  • Zastawny O.
  • Konieczny R.
  • Rozpądek P.
  • Pistelli L.
  • Steviol glycosides profile in Stevia rebaudiana Bertoni hairy roots cultured under oxidative stress-inducing conditions.
  • 2020.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 104: 1-13.
  zobacz
 • zobacz
  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • HSP transcript and protein accumulation in brassinosteroid barley mutants acclimated to low and high temperatures.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 1889.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty