Zakład Biologii Stresu

kierownik: Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Miszalski Z.
  • Kornaś A.
  • Kuźniak E.
  • Photosynthesis-Related Functions of Vasculature-Associated Chlorenchymatous Cells.
  • 2017.
  • Progress in Botany, 1-24.
  zobacz
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Komar D.N.
  • Rusaczonek A.
  • Kozłowska-Makulska A.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Karpiński S.
  • β-carbonic anhydrases and carbonic ions uptake positively influence Arabidopsis photosynthesis, oxidative stress tolerance and growth in light dependent manner.
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology, 203: 44-54.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Czarnocka W.
  • Hebda M.
  • Bernacki M.J.
  • Karpiński S.
  • PAD4, LSD1 and EDS1 regulate drought tolerance, plant biomass production, and cell wall properties..
  • 2016.
  • Plant Cell Reports 35: 527-39.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hebda M.
  • Mirek M.
  • Miernik K.
  • Cold-induced changes in cell wall stability determine the resistance of winter triticale to fungal pathogen Microdochium nivale.
  • 2016.
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 126: 77-90..
  zobacz
  • Surówka E.
  • Dziurka M.
  • Kocurek M.
  • Goraj S.
  • Rapacz M.
  • Miszalski Z.
  • Effects of exognously applied hydrogen peroxide on antioxidant and osmoprotectant profiles and the C3-CAM shift in the halophyte Mesembryanthemum crystallinum L..
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology 200: 102-110.
  zobacz
  • Witoń D.
  • Gawroński P.
  • Czarnocka W.
  • Ślesak I.
  • Rusaczonek A.
  • Sujkowska-Rybkowska M.
  • Bernacki M.J.
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Tomsia N.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Karpiński S.
  • Mitogen activated protein kinase 4 (MPK4) influences growth in Populus tremula L. × tremuloides.
  • 2016.
  • Environmental and Experimental Botany 130: 189-205.
  zobacz
  • Molon M.
  • Szajwaj M.
  • Tchorzewski M.
  • Skoczowski A.
  • Niewiadomska E.
  • Zadrag-Tecza R.
  • The rate of metabolism as a factor determining longevity of the Saccharomyces cerevisiae yeast.
  • 2016.
  • AGE 38: 11.
  zobacz
  • Kupis W.
  • Pałyga J.
  • Tomal E.
  • Niewiadomska E.
  • The role of sirtuins in cellular homeostasis.
  • 2016.
  • Journal of Physiology and Biochemistry 72: 371-380.
  zobacz
  • Kuźniak E.
  • Kornaś A.
  • Kaźmierczak A.
  • Rozpądek P.
  • Nosek M.
  • Kocurek M.
  • Zellnig G.
  • Müller M.
  • Miszalski Z.
  • Photosynthesis-related characteristics of the midrib and the interveinal lamina in leaves of the C3–CAM intermediate plant Mesembryanthemum crystallinum.
  • 2016.
  • Annals of Botany, 117:1141-51.
  zobacz
  • Rozpądek P.
  • Rąpała-Kozik M.
  • Wężowicz K.
  • Grandin A.
  • Karlsson S.
  • Ważny R.
  • Anielska T.
  • Turnau K.
  • Arbuscular mycorrhiza improves yield and nutritional properties of onion (Allium cepa) .
  • 2016.
  • Plant Physiology and Biochemistry, 107:264-72.
  zobacz
  • Pilarska M.
  • Wiciarz M.
  • Jajić I.
  • Kozieradzka-Kiszkurno M.
  • Dobrev P.
  • Vanková R.
  • Niewiadomska E.
  • A different pattern of production and scavenging of reactive oxygen species in halophytic Eutrema salsugineum (Thellungiella salsuginea) plants in comparison to Arabidopsis thaliana and its relation to salt stress signaling.
  • 2016.
  • Frontiers in Plant Science, 7: 1179.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • Zimak-Piekarczyk P.
  • Rozpądek P.
  • Enzymatic Antioxidant Systems in Early Anaerobes: Theoretical Considerations.
  • 2016.
  • Astrobiology, 16: 348-58.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty