Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Nosek M.
  • Kaczmarczyk A.
  • Śliwa M.
  • Jędrzejczyk R.
  • Kornaś A.
  • Supel P.
  • Kaszycki P.
  • Miszalski Z.
  • The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations.
  • 2019.
  • Journal of Plant Physiology 240 (2019) 153005.
  zobacz
  • Kornaś A.
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Bednarska-Kozakiewicz E.
  • Gawrońska K.
  • Miszalski Z.
  • Foliar application of selenium for protection against the first stages ofmycotoxin infection of crop plant leaves.
  • 2019.
  • J Sci Food Agric 2019; 99: 482–485.
  zobacz
  • Sekulska‑Nalewajko J.
  • Kornaś A.
  • Gocławski J.
  • Miszalski Z.
  • Kuźniak E.
  • Spatial referencing of chlorophyll fluorescence images for quantitative assessment of infection propagation in leaves demonstrated on the ice plant: Botrytis cinerea pathosystem.
  • 2019.
  • Plant Methods (2019) 15:18.
  zobacz
  • Surówka E.
  • Latowski D.
  • Libik-Konieczny M.
  • Miszalski Z.
  • ROS Signalling, and Antioxidant Defence Network in Halophytes.
  • 2019.
  • Halophytes and Climate Change: Adaptive Mechanisms and Potential Uses. Eds Hasanuzzaman M. , Shabala S. and Fujita M.; CAB International, pages 179-195.
  zobacz
 • zobacz
 • zobacz
  • Rozpądek P
  • Nosek M
  • Domka A
  • Ważny R
  • Jędrzejczyk R
  • Tokarz K
  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Turnau K
  • Acclimation of the photosynthetic apparatus and alterations in sugar metabolism in response to inoculation with endophytic fungi.
  • 2019.
  • Plan, Cell & Environment 42: 1408-1423.
  zobacz
  • Bernacki M.J.
  • Czarnocka W.
  • Witoń D.
  • Rusaczonek A.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Ślesak I.
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Karpiński S.
  • ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 (EDS1) affects development, photosynthesis, and hormonal homeostasis in hybrid spen (Populus tremula x P. tremuloides).
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 226: 91-102.
  zobacz
  • Nosek M.
  • Gawrońska K.
  • Rozpądek P.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Kornaś A.
  • Miszalski Z.
  • Withdrawal from functional Crassulacean acid metabolism (CAM) is accompanied by changes in both gene expression and activity of antioxidative enzymes.
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 229: 151-157.
  zobacz
  • Wiciarz M.
  • Niewiadomska E.
  • Kruk J.
  • Effects of salt stress on low molecular antioxidants and redox state of plastoquinone and P700 in Arabidopsis thaliana (glycophyte) and Eutrema salsugineum (halophyte).
  • 2018.
  • Photosynthetica 56: 811–819.
  zobacz
  • Dymova O.
  • Khristin M.
  • Miszalski Z.
  • Kornaś A.
  • Strzalka K.
  • Golovko T.
  • Seasonal variations of leaf chlorophyll–protein complexes in the wintergreen herbaceous plant Ajuga reptans L..
  • 2018.
  • Functional Plant Biology 45: 519–527.
  zobacz
  • Leonowicz G.
  • Trzebuniak K.T.
  • Zimak-Piekarczyk P.
  • Ślesak I.
  • Myśliwa-Kurdziel B.
  • The activity of superoxide dismutases (SODs) at the early stages of wheat deetiolation.
  • 2018.
  • PloS One 20: 1-21.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty