Polityka otwartego dostępu (OA)

Instytut Fizjologii Roślin PAN wdraża politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych. 

Pełnomocnikiem ds. otwartego dostępu (OA) jest dr Anna Maksymowicz, e-mail: a.maksymowicz@ifr-pan.edu.pl, (+48) 12 4251833 wew. 129

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-02-27 09:01:01 Edycja rekordu Edycja rekordu "Polityka otwartego dostępu (OA)" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2023-02-21 08:25:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Polityka otwartego dostępu (OA)" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2021-06-15 08:02:48 Edycja rekordu Edycja rekordu "Polityka otwartego dostępu (OA)" w następującym zakresie:
2021-06-15 08:01:47 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Polityka otwartego dostępu (OA)