Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: Prof. dr hab. Barbara Godzik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ: Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: Dr Diana Saja-Garbarz sekretariat_RN@ifr-pan.edu.pl

ZASTĘPCA SEKRETARZA RADY NAUKOWEJ: Dr inż. Przemysław Kopeć

• • • 

CZŁONKOWIE PAN WSKAZANI PRZEZ WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN

prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, czł. rzecz. PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI NIEZATRUDNIENI w INSTYTUTCIE FIZJOLOGII ROŚLIN im. FRANCISZKA GÓRSKIEGO PAN

prof. dr hab. Hanna Bandurska – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Iwona Ciereszko – Uniwersytet, Białystok

prof. dr hab. Stanisław Gawroński – SGGW, Warszawa

prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki PAN

prof. dr hab. Anna Nadolska- Orczyk – IHAR Radzików

prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

prof. dr hab. Agnieszka Płażek – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Jan Rybczyński – Ogród Botaniczny PAN-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

prof. dr hab. Paweł Sowiński – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Elwira Śliwińska – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. Bogdan Wolko – Instytut Genetyki Roślin PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI ZATRUDNIENI W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN im. FRANCISZKA GÓRSKIEGO PAN W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. IFR PAN

dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN

dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN

dr hab. inż. Anna Janeczko, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Franciszek Janowiak, Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Izabela Marcińska

prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. inż. Piotr Waligórski, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Iwona Żur

• • • 

PRZEDSTAWICIELE ADIUNKTÓW

dr inż. Przemysław Kopeć

dr Diana Saja- Garbarz

• • • 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Kamila Laskoś