Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN powołanej na kadencję 2015-2018

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ: Prof. dr hab. Barbara GODZIK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ: Dr hab. Ireneusz ŚLESAK, prof. nadzw. IFR PAN

SEKRETARZ NAUKOWY: Dr hab. inż. Edyta SKRZYPEK, prof. nadzw. IFR PAN; Dr Diana SAJA

• • •  

CZŁONKOWIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK:

Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Kazimierz STRZAŁKA, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Katarzyna TURNAU, czł. koresp. PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IFR PAN:

Prof. dr hab. Zbigniew MISZALSKI - Dyrektor IFR PAN

Prof. dr hab. inż. Jolanta BIESAGA-KOŚCIELNIAK

Prof. dr hab. Franciszek DUBERT

Dr hab. inż. Ilona CZYCZYŁO–MYSZA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Tomasz HURA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Maciej GRZESIAK, prof. nadzw. IFR PAN

Prof. dr hab. Stanisław GRZESIAK

Dr hab. inż. Anna JANECZKO, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. inż. Franciszek JANOWIAK, prof. nadzw. IFR PAN

Prof. dr hab. Izabela MARCIŃSKA

Dr hab. Ewa NIEWIADOMSKA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. inż. Edyta SKRZYPEK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Ireneusz ŚLESAK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. inż. Iwona ŻUR, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Ewa DUBAS, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Marta LIBIK-KONIECZNY

Dr hab. inż. Magdalena SZECHYŃSKA-HEBDA, prof. nadzw. IFR PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI SPOZA IFR PAN:

Prof. dr hab. Józef HORABIK

Prof. dr hab. Anna NADOLSKA–ORCZYK

Prof. dr hab. Zbigniew MIREK

Prof. dr hab. Elżbieta PISULEWSKA

Prof. dr hab. Agnieszka PŁAŻEK

Prof. dr hab. Paweł PUKACKI

Prof. dr hab. inż. Marcin RAPACZ

Prof. dr hab. Jan RYBCZYŃSKI

Prof. dr hab. Paweł SOWIŃSKI

Prof. dr hab. Bogdan WOLKO

Prof. dr hab. Barbara ZAGDAŃSKA 

• • • 

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

Dr Michał DZIURKA

Dr Diana SAJA