Informacje ogólne

Rada Naukowa IFR PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-02-05 10:39:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Informacje ogólne" w następującym zakresie:
Opublikowana
2019-02-05 08:06:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Informacje ogólne" w następującym zakresie:
Opublikowana
2019-02-05 07:20:26 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Informacje ogólne