Komisje

Komisje Rady Naukowej IFR PAN w kadencji 2019-2022

Komisja RN ds. Oceny Działalności Naukowej

prof. dr hab. Jan Rybczyński

prof. dr hab. Stanisław Gawroński

prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

dr hab. Edyta Skrzypek, prof. nadzw.  IFR PAN

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Franciszek Janowiak, prof. nadzw. IFR PAN

dr Diana Saja

 

Komisja RN ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN

prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

prof. dr hab. Agnieszka Płażek

dr hab. Anna Janeczko, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Maciej Grzesiak, prof. nadzw.  IFR PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

prof. dr hab. Jan Rybczyński

prof. dr hab. Marian Saniewski

prof. dr hab. Jolanta Biesaga –Kościelniak

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Franciszek Janowiak, prof. nadzw. IFR PAN

dr Diana Saja

 

Komisja ds. Nadawania Stopnia Doktora

prof. dr hab. Agnieszka Płażek

prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

prof. dr hab. Jan Rybczyński

prof. dr hab. Hanna Bandurska

prof. dr hab. Marcin Rapacz

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

dr hab. Anna Janeczko, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Edytę Skrzypek, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Franciszek Janowiak, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Ewa Dubas, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Tomasz Hura, prof. nadzw.  IFR PAN

dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. nadzw.  IFR PAN