Komisje

Komisje Rady Naukowej IFR PAN w kadencji 2019-2022

Komisja RN ds. Oceny Działalności Naukowej

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

Prof. dr hab. Edyta Skrzypek

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr Diana Saja

 

Komisja RN ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

Dr hab. Anna Janeczko, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Maciej Grzesiak, prof. instytutu IFR PAN

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski

Prof. dr hab. Jolanta Biesaga –Kościelniak

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr Diana Saja

 

Komisja ds. Nadawania Stopnia Doktora

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Hanna Bandurska

Prof. dr hab. Marcin Rapacz

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

Dr hab. Anna Janeczko, prof. instytutu IFR PAN

Prof. dr hab. Edyta Skrzypek

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Tomasz Hura, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. instytutu IFR PAN

 

Komisja Skrutacyjna

Dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Tomasz Hura, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN