Współpraca naukowa

AUSTRIA

 • Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów rzepaku

 

Partner zagraniczny:                              Instytut Nauki i Technologii Austria (IST Austria), Klosterneuburg

Koordynator strony austriackiej:          prof. dr Jiri Friml, dr Eva Benková

Koordynator IFR PAN:                           dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                     2014 – 2016

 

 • Tytuł: Wrażliwość roślin reprezentujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego na stres biotyczny

 

Partner zagraniczny:                            Austriacka Akademia Nauk, Uniwersytet w Graz, Graz

Koordynator strony austriackiej:        prof. dr Maria Muller

Koordynator IFR PAN:                          prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Okres realizacji:                                     2013 – 2015

 

 • Tytuł: Pomiar dyskryminacji izotopu węgla 13C u roślin populacji mapującej CSDH w celu określenia loci cech ilościowych (QTL) związanych z odpornością roślin pszenicy na suszę

 

Partner zagraniczny:                            Plant Breeding UnitFAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory, Wiedeń

Koordynator strony austriackiej:         dr Joanna Jankowicz-Cieślak

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. dr hab. Izabela Marcińska

                    Okres realizacji:                                     2006 – 2013

BELGIA

 • Tytuł: Analiza ekspresji genów w androgenezie rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem techniki hybrydyzacji in situ

Partner zagraniczny:                            Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent

Koordynator strony belgijskiej:           Michael Karampelias, PhD

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2014 – 2015

 

 • Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów (DHs) rzepaku Brassica napus var. oleifera

Partner zagraniczny:                            VIB, Ghent University, 9052 ZWIJNAARDE – GENT, Technologiepark 927

Koordynator strony belgijskiej:          prof. dr Eva Benkova

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                  2010 – 2012

CZECHY

 • Tytuł: Rola cytokinin w rozwoju generatywnym roślin

 

Partner zagraniczny:                          Ustav Experimentâlni Botaniniky A V ČR (Institute of Experimental

   Botany Academy of Sciences of the Czech Republic),

   Olomouc

Koordynator strony czeskiej:             prof. Miroslav Strnad

Koordynator IFR PAN:                         prof. dr hab. Maria Filek

Okres realizacji:                                    2012 – 2015

 

 • Tytuł Tytuł: Znaczenie związków steroidowych w reakcji roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe

 

Partner zagraniczny:                           Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, 

   Palacký University Olomouc & Institute of Experimental

   Botany Academy of Sciences of the Czech Republic,

   Olomouc

Koordynator strony czeskiej:             dr Jana Oklesťková

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2012 – obecnie

 

 • Rola związków krzemu w aktywności mechanizmów molekularnych u wybranych gatunków roślin

 

Partner zagraniczny:                          Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science,

  Palacký University Olomouc & Institute of Experimental

  Botany Academy of Sciences of the Czech Republic,

  Olomouc

Koordynator strony czeskiej:            dr Martin Fellner

Koordynator IFR PAN:                        dr Diana Saja

Okres realizacji:                                  2016

 

DANIA

 • Współpraca w zakresie fizjologii roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności wykorzystania wody przez rośliny oraz jakości plonu

 

Partner zagraniczny:                       Department of Agriculture and Ecology (DAE UC), Faculty of Life

Sciences, University of Copenhagen

Koordynator strony duńskiej:           prof. dr Christian R. Jensen  

Koordynator IFR PAN:                       dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                  2009 – 2013 

FINLANDIA

 

 • Tytuł: Fizykochemiczne badania współdziałania jonów metali ciężkich Cd i Se z hormonami roślinnymi w procesach rozwojowych pszenicy i rzepaku

 

Partner zagraniczny:                       Department of Applied Chemistry and Microbiology,

University of Helsinki

Koordynator strony fińskiej:           prof. dr Helina Hartikainen

Koordynator IFR PAN:                     prof. dr hab. M.Filek

Okres realizacji:                                współpraca stała 

FRANCJA

 

 • Tytuł: Genetyczna regulacja androgenezy

 

Partner zagraniczny:                        Maître de Conférences, Unité EDYSAN CNRS FRE 3498,

          Université de Picardie Jules Verne, Equipe Agroécologie,

           Ecophysiologie et Biologie Intégrative (AEB); 33, rue Saint Leu;

           80039 Amiens cedex 1

Koordynator strony francuskiej:       Jérôme Duclercq, PhD

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2015 – obecnie  

HISZPANIA

 

 • Tytuł: N-butanol jako czynnik indukujący embriogenezę mikrospor w kulturach in vitro pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżyta (x Triticosecale Wittm.)

 

Partner zagraniczny:                             Estación Experimental de Aula Dei Consejo Superior

     de investigaciones Científicas, Zaragoza

Nazwa dokumentu:                               porozumienie o współpracy naukowej w ramach realizacji wniosku

      projektu złożonego w konkursie HARMONIA 7

Koordynator strony hiszpańskiej:        dr Ana-Maria Castillo Alonso

Koordynator IFR PAN:                            dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                       2011 – 2013 

KANADA

 • Tytuł: Zastosowanie laserowej metody Capture Dissection w identyfikacji akwaporyn w różnych tkankach liści tytoniu

 

Partner zagraniczny:                            Partner Department of Renewable Resources; University of Alberta,

Edmonton, AB

Nazwa dokumentu:                              Memorandum of Understanding

Koordynator strony kanadyjskiej:       prof. Janusz Zwiazek

Koordynator IFR PAN:                           dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN

Okres współpracy:                                 2014 – 2016 

KOLUMBIA

 

 • Tytuł: Inbriding manioku przez produkcję podwojonych haploidów

Projekt finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates

 

Koordynator strony kolumbijskiej:      dr Hernan Ceballos International Center of Tropical

Koordynator IFR PAN:                           prof. dr hab. Maria Wędzony, konsultant

Okres realizacji:                                     2010 – 2013

NIEMCY

 • Tytuł: Molekularna i cytogenetyczna analiza funkcji kompleksu SMC 5/6 Arabidopsis thaliana na skutek uszkodzeń DNA

Stypendium DAAD: ST21 Research Grant for Young Academics and Scientists, 2015/16 (57130104)

 

Partner zagraniczny:                             Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne

Koordynator strony niemieckiej:         dr Ales Pecinka

Koordynator IFR PAN:                           dr Anna Nowicka

Okres realizacji:                                     2015 – 2016

 

 • Współpraca w ramach stypendium ufundowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej

 

Partner zagraniczny:                            Oxidative Stress and Plant Proteomics Group, Uniwersytet w Hamburgu

Koordynator strony niemieckiej:        prof dr Sabine Lüthje

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Marta Libik-Konieczny

Okres realizacji:                                    2014 – 2016

 

 • Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach zawiesinowych mikrospor pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.); 2015/18/M/NZ3/00348

 

Partner zagraniczny:                             Leibniz-Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)

     Gatersleben

Nazwa dokumentu:                               porozumienie o współpracy naukowej w ramach realizacji wniosku

      projektu złożonego w konkursie HARMONIA 7

Koordynator strony niemieckiej:         dr Jochen Kumlehn

Koordynator IFR PAN:                           dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN

Okres obowiązywania:                           2015

 

 • Tytuł: Badania w zakresie fizjologii stresu u roślin w szczególności na polu komunikacji korzenie-liście w warunkach abiotycznego stresu

 

Partner zagraniczny:                            Institute for Crop Production and Agroecology in the Tropics

     and Subtropics (ICPA), University of Hohenheim, Stuttgart

Koordynator strony niemieckiej:        prof. dr Folkard Asch

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2012 – 2015

 

 • Tytuł: Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia się liści

 

Partner zagraniczny:                          Intytut Botaniczny Uniwersytetu w Kiel

Koordynator strony niemieckiej:       prof. dr K. Krupinska

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Niewiadomska, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2011 – 2016 

ROSJA

 • Tytuł: Fizjologiczne mechanizmy prowadzące do podniesienia odporności roślin na stresy środowiskowe

 

Partner zagraniczny:                          Laboratory of Ecological Plant Physiology, Institute of Biology,

  Komi Science Centre, Ural Division of the Russian Academy

  of Sciences, Syktyvkar

Koordynator strony rosyjskiej:         prof. dr Tamara Golovko

Koordynator IFR PAN:                        prof. dr hab. Zbigniew Miszalski       

Okres realizacji:                                  2012 – 2014 

SERBIA

 • Tytuł: Fizjologiczne, biochemiczne i anatomiczne podstawy odporności zbóż na suszę.

Partner zagraniczny:                    Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Agronomii (Nemanjina 6, 11080 Zemun, Belgrade)

Koordynator strony serbskiej:      dr Dragana Rančić

Współpraca:                                 dr Ilinka Pecinar, prof. Sofija Pekic Quarrie, prof. Steve Quarrie, dr Dejan Dodig

Koordynator IFR PAN:                 dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. IFR PAN

Współpraca:                                 dr hab. Edyta Skrzypek, prof. IFR PAN, prof. dr hab. Izabela Marcińska, dr Marzena Warchoł

Okres realizacji:                            2016 – 2019

SŁOWACJA

 • Tytuł: Indukowana stresem ekspresja arabinogalaktanów i białek związanych z patogenezą w androgenezie

 

Partner zagraniczny:                          Institute of Plant Genetics And Biotechnology,

   Slovak Academy of Sciences, Nitra

Koordynator strony słowackiej:        dr ing Jana Moravčíková

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2016 – obecnie

 

 • Tytuł: Markery molekularne w analizie gradientu auksyny w zarodkach androgenicznych rzepaku

 

Partner zagraniczny:                           Institute of  Plant Genetics and Biotechnology,

   Slovak Academy of Sciences, Nitra

Koordynator strony słowackiej:         dr Jana Moravcikova

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2010 – 2012

 

 • Tytuł: Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego

 

Partner zagraniczny:                            Institute of Plant Genetics and Biotechnology,

    Slovak Academy of Sciences, Nitra

Koordynator strony słowackiej:          dr Martin Hajduch

Koordynator IFR PAN:                          dr Gabriela Gołębiowska-Pikania

Okres realizacji:                                    2010 – 2012 

WĘGRY

 • Tytuł: Rola regulatorów steroidowych w odpowiedzi na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiskowe

 

Partner zagraniczny:                            Magyar Tudományos, Akadémia Növényvédelmi Kutatöintézete

    (Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences,

     Instytut Ochrony Roślin WAN) II Ke Herman. Herman Ottó út 15,

     H-1525 Budapeszt

Koordynator strony węgierskiej:         prof. dr hab. Balazs Barna

Współpraca:                                           dr Gabor Gullner, dr Istvan Tobiasz

Koordynator IFR PAN:                           prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

Współpraca:                                           dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN,

     dr Magdalena Ryś

Okres realizacji:                                     2011 – 2013 – 2016

 

 •                   Partner zagraniczny:                             Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research,

             Hungarian Academy of Sciences (MTA ATK) Budapeszt

Nazwa dokumentu:                             porozumienie o współpracy naukowej w ramach realizacji wniosku

             projektu złożonego w konkursie HARMONIA 7

Koordynator strony węgierskiej:        dr Jozsef Fodor, dr Balazs Barna Barna

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN

Okres obowiązywania:                         2015 

WIELKA BRYTANIA

 • Tytuł: Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi

 

Partner zagraniczny:                           Newcastle University Business School 

Koordynator strony brytyjskiej:            Visiting Professor Steve Quarrie

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

    prof. dr hab. Izabela Marcińska

Okres realizacji:                                    współpraca stała

 

WŁOCHY

 • Tytuł: Transformacja Stevia rebaudiana za pomocą Agrobacterium rhizogenes

 

Partner zagraniczny:                          Wydział Rolnictwa, Żywności i Środowiska Uniwersytetu w Pizie

Koordynator strony włoskiej:            prof. dr Laura Pistelli

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Marta Libik-Konieczny

Okres realizacji:                                   2012 – 2017