Oferta

Instytut posiada nowoczesną, a nawet unikalną w skali województwa i kraju, bazę laboratoryjną i podejmuje współpracę w ramach badań naukowych i projektów badawczych.