Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

IF 2016: 1.364

Pięcioletni IF: 1.681 (2016)

 

Strona www APP oraz instrukcja dla autorów::
www.editorialmanager.com/acpp/

 

Kontakt:

Dr Grzegorz Marszałkowski
grzegorz_marszalkowski@sggw.pl

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com