Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

IF 2020: 2.354

Pięcioletni IF: 2.771 (2020)

 

Strona APP oraz instrukcja dla autorów:
Acta Physiologiae Plantarum - Springer

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com