Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

IF 2017: 1.438

Pięcioletni IF: 1.691 (2017)

 

Strona www APP oraz instrukcja dla autorów::
www.editorialmanager.com/acpp/

 

Kontakt:

mgr inż. Agnieszka Sojka
a.sojka@botany.pl

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com