Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

IF 2019: 1.760

Pięcioletni IF: 2.078 (2019)

 

Strona APP oraz instrukcja dla autorów:
Acta Physiologiae Plantarum - Springer

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com