Acta Physiologiae Plantarum

Acta Physiologiae Plantarum jest czasopismem naukowym, wydawanym od roku 1978, publikującym recenzowane prace naukowe z dziedziny fizjologii roślin.

 

IF 2018: 1.608

Pięcioletni IF: 1.927 (2018)

 

Strona APP oraz instrukcja dla autorów:
Acta Physiologiae Plantarum - Springer

 

Właścicielem APP jest Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Wydawca: Springer-Verlag.
www.springer.com