Kształcenie

OFERTA PRAC MAGISTERSKICH

W Instytucie realizowane są liczne prace magisterskie i licencjackie we współpracy z uczelniami (Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Jagielloński i inne).

Istnieje również możliwość odbycia praktyk studenckich oraz staży pracy.

• • • 

REALIZACJA I OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Instytut aktywnie uczestniczy w kształceniu trzeciego stopnia, czyli w realizacji i obronach prac doktorskich w zakresie nauk rolniczych i biologicznych. Proces kształcenia doktorantów zorganizowany jest w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie, których członkiem jest Instytut. W ramach programu kształcenia pracownicy Instytutu prowadzą wykłady w zakresie ich specjalizacji. Doktoranci mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych Instytutu jak również korzystać z zaplecza aparaturowego i funkcjonujących w Instytucie metod oraz ubiegać się o stypendia i projekty dla młodych naukowców w instytucjach krajowych i Unii Europejskiej.