Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Kodeks odnosi się do uniwersalnych i dobrych praktyk w działalności naukowo-badawczej, określając w szczególności:

 1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej.
 2. Dobre praktyki w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • danych naukowych,
  • procedur badawczych,
  • autorstwa i wydawnictwa,
  • odpowiedzialności recenzowania i opiniowania,
  • kształtowania młodej kadry,
  • relacji ze społeczeństwem,
  • ujawniania konfliktu interesów.
 3. Problem nierzetelności w badaniach naukowych, w tym:
  • fabrykowania danych, fałszerstwa, plagiatów, publikowania pod innym nazwiskiem (autor widmo),
  • nierzetelnego recenzowania i cytowania,
  • innych niewłaściwych zachowań,
  • ogólnego postępowania w przypadku wykrycia potencjalnych nierzetelności.
 4. Dobre praktyki we współpracy międzynarodowej (bezpieczne udostępnianie danych).

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-10-02 12:48:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-10-02 12:48:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-10-02 12:47:28 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-10-02 12:46:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-06-20 12:33:05 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
2020-01-09 11:31:00 Edycja rekordu Edycja rekordu "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" w następującym zakresie:
2020-01-09 11:24:26 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Kodeks Etyki Pracownika Naukowego