Nagroda III Stopnia dla Młodych Badaczy

04.07.2022

Pani dr Iwona Sadura oraz Pani mgr inż. Kamila Laskoś zostały Laureatkami Nagrody III Stopnia dla Młodych Badaczy za wyróżniający się dorobek naukowy, przyznanej przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Wręczenie nagród odbyło się 29 czerwca 2022r. w Warszawie podczas uroczystości otwarcia LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-07-04 11:51:02 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Nagroda III Stopnia dla Młodych Badaczy
print