Mgr inż. Kamila Laskoś

Asystenci
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 48)
k.laskos@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • Secale cereale L. • woski epikutikularne
ORCID iD icon

Publikacje

  • Laskoś K.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Dziurka M.
  • Noga A.
  • Góralska M.
  • Bartyzel J.
  • Myśków B.
  • Correlation between leaf epicuticular wax composition and structure, physio-biochemical traits and drought resistance in glaucous and non-glaucous near-isogenic lines of rye.
  • 2021.
  • Plant J. https://doi.org/10.1111/tpj.15428.
  zobacz
  • Skórka P.
  • Banach A.
  • Banasiak M.
  • Bokalska-Rajba J.
  • Bonk M.
  • Czachura P.
  • García-Rodríguez A.
  • Gaspar G.
  • Hordyńska N.
  • Kaczmarczyk A.
  • Laskoś K.
  • Kociński M.
  • Łopata B.
  • Mazur E.
  • Mirzaei M.
  • Misiewicz A.
  • Parres A.
  • Przystałkowska A.
  • Pustkowiak S.
  • Raczyński M.
  • Sadura  I.
  • Splitt A.
  • Stanek M.
  • Sternalski J.
  • Wierzbicka A.
  • Wiorek M.
  • Zduńczyk P.
  • Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: An evaluation by environmental scientists in Poland.
  • 2021.
  • Environmental Science and Pollution Research.
  zobacz
 • zobacz
 • zobacz
  • Góralska M.
  • Bińkowski J.
  • Lenarczyk N.
  • Bienias A.
  • Grądzielewska A.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Kapłoniak K.
  • Stojałowski S.
  • Myśków B.
  • How machine learning methods helped find putative rye wax genes among GBS data.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 20: 7501.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

Wykształcenie:

Magister inżynier nauk rolniczych, specjalność biotechnologia stosowana (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Projekty:

 • Kierownik projektu Młodzi Naukowcy 2018 nr 4/2018: „Ilościowa i strukturalna analiza okrywy woskowej linii bliskoizogenicznych żyta i jej wpływ na parametry morfologiczne i fizjologiczne roślin w stresie suszy glebowej.” Źródło finansowania: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, konkurs dla uczestników studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przodowniczych Polskiej Akademii Nauk Ogłoszony przez Dyrekcję Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Współwykonawca  grantów realizowanych w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:  POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19, PARP. 2020. (03.2020 – 05.2020), UMO-2015/17/B/NZ9/01694, NCN, Konsorcjum naukowe „WaxyGen” (2016-2020) oraz PBS3/B8/17/2015, NCBiR,2015-2018. (12.2016 – 01.2018).

Staże naukowe, wyjazdy badawcze, szkolenia:

 • Staż w Zakładzie Biotechnologii w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (03.2016-11.2016),
 • Praktyka w laboratorium biologii molekularnej, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2017),
 • Szkolenie z podstaw chromatografii gazowej Laboratorium Peraln Technologies  - PerlanLab w Gdyni (2017).

Współpraca krajowa i zagraniczna:

 • Współpraca naukowa z zespołem Katery Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  - współpraca z dr hab. Beatą Myśków, prof. ZUT oraz dr inż. Magdaleną Góralską
 • Współpraca naukowa z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczym w Wiedniu (MaghulyTeams).

Praktyczne umiejętności:

 • Chromatograficzne analizy frakcji woskowych oraz kwasów tłuszczowych (GC-FID) 
 • Spektrofotometryczne analizy cukrów rozpuszczalnych, związków fenolowych, proliny, barwników fotosyntetycznych, całkowitej puli antyoksydantów oraz malondialdehydu
 • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro zbóż
 • Podstawowe analizy cytogenetyczne korzeni oraz tkanki kalusowej
 • Przeprowadzanie pomiarów fizjologicznych (fluorymetr Handy PEA, chlorofilomierz SPAD 502, porometr AP4)
 • Analiza danych w programach ImageJ, BioEdit, R

Inna aktywność naukowa:

 • Współorganizacja X Konferencji „Kultury in vitro w fizjologii roślin” oraz XI Konferencji „Kultury in vitro w biotechnologii i fizjologii roślin"

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska:

 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w XVII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie (2017)
 • Warsztaty dla uczniów 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie pt. „DNA: Odcisk palca, który znajduje się wewnątrz Twojego ciała” (2018)
 • Wykład dla uczniów 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie pt. „DNA: Odcisk palca, który znajduje się wewnątrz Twojego ciała - Nauka na temat praktycznego wykorzystania wiedzy o DNA” (2018)
 •  Warsztaty dla uczniów 5 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie pt. „Rozpoznawanie nasion i wykonywanie preparatów mikroskopowych” (2018)
 • Warsztaty dla uczniów 4 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie dotyczące kultur in vitro roślin, nauki pracy pod komorą laminarną oraz zakładania kultury komórkowej begonii królewskiej (2019)
 • Warsztaty dla uczniów 1 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie  obejmujące zapoznanie z pracą w laboratorium. przygotowywanie preparatów mikroskopowych, rozpoznawanie nasion oraz ich analiza przy pomocy lupy, poznawanie właściwości ciekłego azotu oraz wykonanie rozsad pomidorów i bazylii. (2019)
 • Warsztaty dla uczniów 1 klasy Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie pt. „Nauka w szkle: teoria i praktyka współczesnej fizjologii roślin.”(2019)
 • Warsztaty naukowe dla uczniów 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie  podczas  konferencji  "Laboratorium  Fitotron  -   niezbędne  narzędzie  badawcze  w naukach  rolniczych"  organizowanej  przed  Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie oraz Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie (2019)
 • Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon