Zakład Biologii Komórki

kierownik: Prof. dr hab. inż. Iwona Żur
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4253301 (wew./ext. 40)
faks: (+48) 12 4251844
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Regulacja procesu gametogenezy i androgenezy • odporność roślin na stresy (a)biotyczne • embriologia roślin • lokalizacja sekwencji DNA w genomach roślinnych

Pracownicy

Opis

Poster prezentujący Zakład Biologii Komórki


TEMATYKA BADAWCZA

Androgeneza w kulturach in vitro roślin zbożowych, traw i Brassicaceae – technologie wyprowadzania podwojonych haploidów i ich zastosowanie w badaniach podstawowych i praktyce hodowlanej

Molekularne, proteomiczne, metabolomiczne i cytologiczne podłoże procesu androgenezy u pszenżyta heksaploidalnego (× Triticosecale Wittm.) i rzepaku (Brassica napus L.)

Kultury in vitro  (tkankowe, zawiesinowe, kultury protoplastów) jako obiekty modelowe w badaniu podłoża tolerancji na stres abiotyczny i biotyczny

Genetyczne i fizjologiczne uwarunkowania odporności pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.) na infekcję Microdochium nivale i Blumeria graminis 

Identyfikacja epigenetycznych czynników determinujących podłoże procesu androgenezy roślin użytkowych

Embriologia manioku (Manihot aesculenta Kranz)

                    

OFERTA BADAWCZA

 • Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów roślin uprawnych metodami androgenezy (kultury pylnikowe, kultury izolowanych mikrospor) oraz krzyżowań oddalonych i ich wykorzystanie w badaniach podstawowych (mapowanie genetyczne, analiza QTL, analizy proteomiczne i metabolomiczne) i aplikacyjnych (współpraca z polskimi spółkami hodowlanymi)
 • Kultury in vitro organów/tkanek/zawiesin komórek i protoplastów i ich wykorzystanie w badaniach procesu embriogenezy, organogenezy oraz reakcji obronnych indukowanych stresami abiotycznymi
 • Badania interakcji roślina-patogen i identyfikacja czynników determinujących odporność na patogeny grzybowe 
 • Przebieg wczesnych etapów embriogenezy roślin 
 • Zaawansowane metody mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej w zastosowaniu do materiału roślinnego: immunodetekcja cząstek in situ, histochemia, cytogenetyka, kariologia, cytologia i anatomia klasyczna
 • Metody biochemiczne i biologii molekularnej: ekstrakcja i analiza białek (2D-Gel, Western-Blot, SELDI-TOF), izolacja i analiza DNA (PAGE, PCR)

 

Publikacje

  • Hornyák M.
  • Słomka A.
  • Sychta K.
  • Dziurka M.
  • Kopeć P.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Płażek A.
  • Reducing flower competition for assimilates by half results in higher yield of Fagopyrum esculentum.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 8953.
  zobacz
  • Surówka E.
  • Hura T.
  • Osmoprotectants and nonenzymatic antioxidants in halophytes.
  • 2020.
  • In: Handbook of Halophytes. From Molecules to Ecosystems towards Biosaline Agriculture. Grigore MN. (eds); publisher name: Springer, Cham.
  zobacz
  • Kovacik M.
  • Nowicka A.
  • Pecinka A
  • Isolation of high purity tissues from developing barley seeds. .
  • 2020.
  • Journal of Visualized Experiments 164: e61681.
  zobacz
  • Pastuszak J.
  • Kopeć P.
  • Płażek A.
  • Gondek K.
  • Szczerba A.
  • Hornyák M.
  • Dubert F.
  • Antioxidant activity as a response to cadmium pollution in three durum wheat genotypes differing in salt-tolerance.
  • 2020.
  • Open Chemistry, 18.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty