Zakład Biologii Komórki

kierownik: Dr hab. inż. Iwona Żur
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4253301 (wew./ext. 40)
faks: (+48) 12 4251844
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Regulacja procesu gametogenezy i androgenezy • odporność roślin na stresy (a)biotyczne • embriologia roślin • lokalizacja sekwencji DNA w genomach roślinnych

Pracownicy

Opis

TEMATYKA BADAWCZA

Androgeneza w kulturach in vitro roślin zbożowych, traw i Brassicaceae – technologie wyprowadzania podwojonych haploidów i ich zastosowanie w badaniach podstawowych i praktyce hodowlanej

Molekularne, proteomiczne, metabolomiczne i cytologiczne podłoże procesu androgenezy u pszenżyta heksaploidalnego (× Triticosecale Wittm.) i rzepaku (Brassica napus L.)

Kultury in vitro  (tkankowe, zawiesinowe, kultury protoplastów) jako obiekty modelowe w badaniu podłoża tolerancji na stres abiotyczny i biotyczny

Genetyczne i fizjologiczne uwarunkowania odporności pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.) na infekcję Microdochium nivale i Blumeria graminis 

Identyfikacja epigenetycznych czynników determinujących podłoże procesu androgenezy roślin użytkowych

Embriologia manioku (Manihot aesculenta Kranz)

                    

OFERTA BADAWCZA

 • Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów roślin uprawnych metodami androgenezy (kultury pylnikowe, kultury izolowanych mikrospor) oraz krzyżowań oddalonych i ich wykorzystanie w badaniach podstawowych (mapowanie genetyczne, analiza QTL, analizy proteomiczne i metabolomiczne) i aplikacyjnych (współpraca z polskimi spółkami hodowlanymi)
 • Kultury in vitro organów/tkanek/zawiesin komórek i protoplastów i ich wykorzystanie w badaniach procesu embriogenezy, organogenezy oraz reakcji obronnych indukowanych stresami abiotycznymi
 • Badania interakcji roślina-patogen i identyfikacja czynników determinujących odporność na patogeny grzybowe 
 • Przebieg wczesnych etapów embriogenezy roślin 
 • Zaawansowane metody mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej w zastosowaniu do materiału roślinnego: immunodetekcja cząstek in situ, histochemia, cytogenetyka, kariologia, cytologia i anatomia klasyczna
 • Metody biochemiczne i biologii molekularnej: ekstrakcja i analiza białek (2D-Gel, Western-Blot, SELDI-TOF), izolacja i analiza DNA (PAGE, PCR)

 

Publikacje

  • Śniegowska-Świerk K.
  • Dubas E.
  • Rapacz M.
  • Actin microfilaments are involved in the regulation of HVA1 transcript accumulation in drought-treated barley leaves..
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology, 193: 22-25.
  zobacz
  • Surówka E.
  • Dziurka M.
  • Kocurek M.
  • Goraj S.
  • Rapacz M.
  • Miszalski Z.
  • Effects of exognously applied hydrogen peroxide on antioxidant and osmoprotectant profiles and the C3-CAM shift in the halophyte Mesembryanthemum crystallinum L..
  • 2016.
  • Journal of Plant Physiology 200: 102-110.
  zobacz
  • Sojková J.
  • Żur I.
  • Gregorová Z.
  • Zimová M.
  • Matušíková I.
  • Mihálik D.
  • Kraic J.
  • Moravčíková J.
  • In vitro regeneration potential of seven commercial soybean cultivars (Glycine max L.) for use in biotechnology.
  • 2016.
  • In Nova Biotechnologica et Chimica 15: 1-11.
  zobacz
  • Moravčíková J.
  • Margetínyová D.
  • Gálová Z.
  • Żur I.
  • Gregorová Z.
  • Zimov M.
  • Boszorádová E.
  • Matušíková I.
  • Beta- 1,3-glucanase activities in wheat and relative species.
  • 2016.
  • In Nova Biotechnologica et Chimica 15: 122-123.
więcej publikacji

Projekty