Zakład Biologii Komórki

kierownik: Prof. dr hab. inż. Iwona Żur
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4253301 (wew./ext. 40)
faks: (+48) 12 4251844
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Regulacja procesu gametogenezy i androgenezy • odporność roślin na stresy (a)biotyczne • embriologia roślin • lokalizacja sekwencji DNA w genomach roślinnych

Pracownicy

Opis

Poster prezentujący Zakład Biologii Komórki


TEMATYKA BADAWCZA

Androgeneza w kulturach in vitro roślin zbożowych, traw i Brassicaceae – technologie wyprowadzania podwojonych haploidów i ich zastosowanie w badaniach podstawowych i praktyce hodowlanej

Molekularne, proteomiczne, metabolomiczne i cytologiczne podłoże procesu androgenezy u pszenżyta heksaploidalnego (× Triticosecale Wittm.) i rzepaku (Brassica napus L.)

Kultury in vitro  (tkankowe, zawiesinowe, kultury protoplastów) jako obiekty modelowe w badaniu podłoża tolerancji na stres abiotyczny i biotyczny

Genetyczne i fizjologiczne uwarunkowania odporności pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.) na infekcję Microdochium nivale i Blumeria graminis 

Identyfikacja epigenetycznych czynników determinujących podłoże procesu androgenezy roślin użytkowych

Embriologia manioku (Manihot aesculenta Kranz)

                    

OFERTA BADAWCZA

 • Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów roślin uprawnych metodami androgenezy (kultury pylnikowe, kultury izolowanych mikrospor) oraz krzyżowań oddalonych i ich wykorzystanie w badaniach podstawowych (mapowanie genetyczne, analiza QTL, analizy proteomiczne i metabolomiczne) i aplikacyjnych (współpraca z polskimi spółkami hodowlanymi)
 • Kultury in vitro organów/tkanek/zawiesin komórek i protoplastów i ich wykorzystanie w badaniach procesu embriogenezy, organogenezy oraz reakcji obronnych indukowanych stresami abiotycznymi
 • Badania interakcji roślina-patogen i identyfikacja czynników determinujących odporność na patogeny grzybowe 
 • Przebieg wczesnych etapów embriogenezy roślin 
 • Zaawansowane metody mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej w zastosowaniu do materiału roślinnego: immunodetekcja cząstek in situ, histochemia, cytogenetyka, kariologia, cytologia i anatomia klasyczna
 • Metody biochemiczne i biologii molekularnej: ekstrakcja i analiza białek (2D-Gel, Western-Blot, SELDI-TOF), izolacja i analiza DNA (PAGE, PCR)

 

Publikacje

  • Makowski W.
  • Królicka A.
  • Nowicka A.
  • Zwyrtková J.
  • Tokarz B.
  • Pecinka A.
  • Banasiuk R.
  • Tokarz K.
  • Transformed tissue of Dionaea muscipula J. Ellis as a source of biologically active phenolic compounds with bactericidal properties.
  • 2021.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 105: 1215–1226 .
  zobacz
  • Nowicka A.
  • Kovacik M.
  • Tokarz B.
  • Vrána J.
  • Zhang Y.
  • Weigt D.
  • Doležel J.
  • Pecinka A.
  • Dynamics of endoreduplication in developing barley seeds.
  • 2021.
  • Journal of Experimental Botany, 72: 268–282.
  zobacz
  • Zieliński K.
  • Dubas E.
  • Gerši Z.
  • Krzewska M.
  • Janas A.
  • Nowicka A.
  • Matušíková I.
  • Żur I.
  • Sakuda S.
  • Moravčíková J.
  • β-1,3-Glucanases and chitinases participate in the stress-related defence mechanisms that are possibly connected with modulation of arabinogalactan proteins (AGP) required for the androgenesis initiation in rye (Secale cereale L.).
  • 2021.
  • Plant Science, 302: 110700.
  zobacz
  • Wójcik-Jagła M.
  • Daszkowska-Golec A.
  • Fiust A.
  • Kopeć P.
  • Rapacz M.
  • Identification of the genetic basis of response to de-acclimation in winter barley.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences, 22: 1057.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty