Dr Magdalena Ryś

Znaczenie allelopatii w rozwoju roślin • wykorzystanie spektroskopii FT-ramanowskiej w fizjologii roślin

Publikacje

 • zobacz
  • Skoczowski A.
  • Przemieniecki S. W.
  • Oliwa J.
  • Kula-Maximenko M.
  • Ryś M.
  • Stawoska I.
  • Karpiński S.
  • Estimation of microbiological contamination of maize seeds using isothermal calorimetry.
  • 2020.
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142: 749–754.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kocurek M.
  • Saja D.
  • Ryś M.
  • Skoczowski A.
  • Tobias I.
  • Kornaś A.
  • Barna B.
  • Comparative studies of compatible and incompatible pepper–Tobamovirus interactions and the evaluation of effects of 24-epibrassinolide.
  • 2018.
  • Photosynthetica, 56: 763-775.
  zobacz
  • Edyta Lukaszuk
  • Ryś M.
  • Katarzyna Możdżeń
  • Iwona Stawoska
  • Skoczowski A.
  • Iwona Ciereszko
  • Photosynthesis and sucrose metabolism in leaves of Arabidopsis thaliana aos, ein4 and rcd1 mutants as affected by wounding.
  • 2017.
  • Acta Physiologiae Plantarum, 39: 17.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE

2007 – 2011
Studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin 
Tytuł pracy: „Wpływ ekstraktów roślinnych o zróżnicowanym potencjale allelopatycznym na metabolizm siewek gorczycy, rzepaku, pszenicy oraz koniczyny”
 
2002 – 2007  
Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
specjalność: analityka środowiskowa 
Uzyskany tytuł: magister
Tytuł pracy: „Badanie oddziaływań allelopatycznych u roślin przy zastosowaniu kalorymetrii izotermicznej”
 
2005 - 2007
Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
specjalizacja: nauczanie chemii w gimnazjum i liceum
 
1998 – 2002
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, klasa o profilu biologiczno – chemicznym

ZATRUDNIENIE
 

2013 - obecnie
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie
 
2011 - 2013  
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie 
 
2007 – 2011  
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Publikacje z lat 2009-2013

Odrzywolska-Hasiec M., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Wpływ wysokości nad poziomem morza na stan fizjologiczny liści olszy zielonej (Alnus viridis DC) w Bieszczadach. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 111 - 119.
 
Cencora A., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Porównanie wybranych cech fizjologicznych roślin Hieracium aurantiacum L. rosnących w obrębie zwartego zasięgu i poza lokalną północną granicą zasięgu. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 29 - 39.
 
Skoczowski A., Troć M.
[Ryś M.], 2013. Isothermal calorimetry and Raman spectroscopy to study response of plants to abiotic and biotic stress. In: "Molecular Stress Physiology of Plants", Rout G.R., Das A.B. (Eds.), Springer.
 
Troć M. [Ryś M.], Saja D., Kornas A., Żuraw A., Skoczowski A., 2011. Strong endothermic effects caused by allelopathic interactions during growth of mustard, rape, wheat and clover seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 141 – 148.
 
Skoczowski A., Troć M.
[Ryś M.], Baran A., Baranska M., 2011. Impact of sunflower and mustard leave extracts on the growth and dark respiration of mustard seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 187 – 192.
 
Saja D., Troć M. [Ryś M.], Stokłosa A., Skoczowski A. 2011, Innowacyjne metody oceny odporności chwastów na herbicydy, Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego Monografia 2011 pod redakcją: dr itp., Marcin Kuczera, Tom II, 120-123
 
Troć M.[Ryś M.], Skoczowski A., Barańska M., 2009. The influence of sunflower and mustard leaf extracts on the germination of mustard seeds. J. Therm. Anal. Calorim. 95: 727 – 730.