Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak

Emerytowani Pracownicy Naukowi
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 101)
j.koscielniak@ifr-pan.edu.pl
Termoindukcja rozwoju generatywnego roślin ozimych (wernalizacja) • fizjologia kwitnienia • regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Publikacje

  • Danuše Tarkowská
  • Filek M.
  • Jan Krekule
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Marcińska I.
  • Marzena Popielarska-Konieczna
  • Miroslav Strnad
  • The Dynamics of Cytokinin Changes after Grafting of Vegetative Apices on Flowering Rapeseed Plants.
  • 2019.
  • Plants 8(4), 78.
  zobacz
 • zobacz
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Kościelniak J.
  • Oklestkova J.
  • Jurczyk B.
  • Telk A.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Janeczko A.
  • The role of chloroplasts in the oxidative stress induced by zearalenone in wheat plants – function of 24-epibrassinolide and selenium in protective mechanisms.
  • 2019.
  • Plant Physiology and Biochemistry 137: 84-92.
  zobacz
  • Kornelia Gudys
  • Justyna Guzy-Wrobelska
  • Agnieszka Janiak
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Katarzyna Hura
  • Barbara Jurczyk
  • Katarzyna Żmuda
  • Daria Grzybkowska
  • Joanna Śróbka
  • Wojciech Urban
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Filek M.
  • Janusz Koscielniak
  • Krzysztof Mikołajczak
  • Piotr Ogrodowicz
  • Karolina Krystkowiak
  • Anetta Kuczyńska
  • Paweł Krajewsk
  • Iwona Szarejko
  • Prioritization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.).
  • 2018.
  • Frontiers in Plant Science; 2018,9:769.
  zobacz
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Oklestkova J.
  • Rudolphi-Skórska E.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Miszalski Z.
  • Janeczko A.
  • 24-Epibrassinolide as a modifier of antioxidant activities and membrane properties of wheat cells in zearalenone stress conditions.
  • 2018.
  • Journal of Plant Growth Regulation 37: 1-14.
  zobacz
 • zobacz
  • Filek M.
  • Łabanowska M.
  • Kościelniak J.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Kurdziel M.
  • Szarejko I.
  • Hartikainen H.
  • Characterization of barley leaf tolerance to drought stress by chlorophyll fluorescence and electron paramagnetic resonance studies.
  • 2015.
  • Journal of Agronomy and Crop Science 201: 228-240.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1971-1976 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1976  magister inżynier nauk rolniczych, specjalność hodowla roślin

1994  doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin

 2001 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin

 2009 tytuł naukowy profesora w zakresie agronomii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1982-1990 - specjalista – w  Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

1990 -1994 - asystent – IFR PAN

1994-2002 - adiunkt – IFR PAN

2002 - docent – IFR PAN

2011- profesor zwyczajny- IFR PAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PEŁNIONE FUNKCJE

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2002)

Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju - 2004

Zastępca dyrektora d/s naukowych - 2008 – 2012

Dyrektor IFR PAN – 2012- 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIAL MEDIA

ORCID logo

http://orcid.org/0000-0002-2424-1461

Scopus Author ID: 6603660321

https://www.researchgate.net/profile/J_Biesaga-Koscielniak