Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak

Profesorowie
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 101)
j.koscielniak@ifr-pan.edu.pl
Termoindukcja rozwoju generatywnego roślin ozimych (wernalizacja) • fizjologia kwitnienia • regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Publikacje

  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Kościelniak J.
  • Oklestkova J.
  • Jurczyk B.
  • Telk A.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Janeczko A.
  • The role of chloroplasts in the oxidative stress induced by zearalenone in wheat plants – function of 24-epibrassinolide and selenium in protective mechanisms.
  • 2019.
  • Plant Physiology and Biochemistry 137: 84-92.
  zobacz
  • Kornelia Gudys
  • Justyna Guzy-Wrobelska
  • Agnieszka Janiak
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Katarzyna Hura
  • Barbara Jurczyk
  • Katarzyna Żmuda
  • Daria Grzybkowska
  • Joanna Śróbka
  • Wojciech Urban
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Filek M.
  • Janusz Koscielniak
  • Krzysztof Mikołajczak
  • Piotr Ogrodowicz
  • Karolina Krystkowiak
  • Anetta Kuczyńska
  • Paweł Krajewsk
  • Iwona Szarejko
  • Prioritization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.).
  • 2018.
  • Frontiers in Plant Science; 2018,9:769.
  zobacz
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Oklestkova J.
  • Rudolphi-Skórska E.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Miszalski Z.
  • Janeczko A.
  • 24-Epibrassinolide as a modifier of antioxidant activities and membrane properties of wheat cells in zearalenone stress conditions.
  • 2018.
  • Journal of Plant Growth Regulation 37: 1-14.
  zobacz
 • zobacz
  • Filek M.
  • Łabanowska M.
  • Kościelniak J.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Kurdziel M.
  • Szarejko I.
  • Hartikainen H.
  • Characterization of barley leaf tolerance to drought stress by chlorophyll fluorescence and electron paramagnetic resonance studies.
  • 2015.
  • Journal of Agronomy and Crop Science 201: 228-240.
  zobacz
 • zobacz
  • Hura K.
  • Jurczyk B.
  • Ostrowska A.
  • Rapacz M.
  • Śniegowska-Świerk K.
  • Wójcik-Jagła M.
  • Żmuda K.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Kościelniak J.
  • Physiological indicators of drought tolerance in barley.
  • 2014.
  • In: Methodology of system approach to study drought tolerance in barley. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Scienses Dissertations and Monographe Vol. 19. Surma M., Krajewski P. (eds), Institute of Plant Genetics PAS, Poznań: 125-132 .
  • Filek M.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Dziurka M.
  • Determination of proline, carbohydrates and ethylene content and their role in drought stress in plant.
  • 2014.
  • In: Methodology of system approach to study drought tolerance in barley. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Scienses Dissertations and Monographe Vol. 19. Surma M., Krajewski P. (eds), Institute of Plant Genetics PAS, Poznań: 95-104.
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1971-1976 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1976  magister inżynier nauk rolniczych, specjalność hodowla roślin

1994  doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin

 2001 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin

 2009 tytuł naukowy profesora w zakresie agronomii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1982-1990 - specjalista – w  Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

1990 -1994 - asystent – IFR PAN

1994-2002 - adiunkt – IFR PAN

2002 - docent – IFR PAN

2011- profesor zwyczajny- IFR PAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PEŁNIONE FUNKCJE

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2002)

Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju - 2004

Zastępca dyrektora d/s naukowych - 2008 – 2012

Dyrektor IFR PAN – 2012- 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIAL MEDIA

ORCID logo

http://orcid.org/0000-0002-2424-1461

Scopus Author ID: 6603660321

https://www.researchgate.net/profile/J_Biesaga-Koscielniak