Dr Piotr Waligórski

Rola i mechanizmy zjawiska mikoryzy roślin • udział mikoryzy w łagodzeniu stresu suszy • proteomika • galasy

Publikacje

  • Sofińska Kamila
  • Wojtkiewicz Agnieszka M
  • Wójcik Patrycja
  • Zastawny Olga
  • Guzik Maciej
  • Winiarska Agnieszka
  • Waligórski P.
  • Cieśla Michał
  • Barbasz Jakub
  • Szaleniec Maciej
  • Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques.
  • 2019.
  • Biochimica et Biophysica Acta General Subject 1863(6),1027-1039.
  zobacz
  • Płażek A.
  • Dubert F.
  • Kopeć P.
  • Dziurka M.
  • Kalandyk  A.
  • Pastuszak J.
  • Waligórski P.
  • Wolko B.
  • Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide..
  • 2018.
  • International Journal of Molecular Sciences 19,2416..
  zobacz
  • Moravcová S.
  • Tůma J.
  • Dučaiová Z.K.
  • Waligórski P.
  • Kula M.
  • Saja D.
  • Słomka A.
  • Bąba W.
  • Libik-Konieczny M.
  • Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress.
  • 2018.
  • Plant Physiology and Biochemistry 122: 19-30.
  zobacz
  • Klamerus-Iwan A.
  • Błońska E.
  • Lasota J.
  • Waligórski P.
  • Seasonal variability of leaf water capacity and wettability under the influence of pollution in different city zones.
  • 2018.
  • Atmospheric Pollution Research 10: 1-9.
  zobacz
  • Bączek-Kwinta R.
  • Waligórski P.
  • Borek M.
  • Oxidoreductive and Hormonal Processes in Germinating Lupine Seeds.
  • 2017.
  • Oxidation Communications 40: 1095.
  zobacz
  • Pociecha E.
  • Dziurka M.
  • Waligórski P.
  • Krępski K.
  • Janeczko A.
  • 24-Epibrassinolide pre-treatment modifies cold-induced photosynthetic acclimation mechanisms and phytohormone response of perennial ryegrass in cultivar-dependent manner.
  • 2017.
  • Journal of Plant Growth Regulation, 36: 618 - 628.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

ORCID logo      Logo serwisu

 

STUDIA I PRZEBIEG PRACY

2008 - obecnie - praca na stanowisku adiunkta w IFR PAN
2014 - obecnie - kierownik  Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej
2005 – 2014 - członek zespołu  Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej
2010 - 2011 - 14 miesięczny staż podoktorancki w Stanley S. Scott Cancer Center, Louisiana State University, New Orleans, USA (na stanowisku Postdoctoral Researcher)   
2008 - obrona pracy doktorskiej  zatytułowanej: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania samoniezgodności kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba L.)
2003 - 2008 - praca na stanowisku biologa w IFR PAN
1999 - 2003 - AR Kraków, Studia doktoranckie
1993 - 1999 - UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, studia biologiczne ukończone ze specjalnością Biologia Molekularna

TEMATYKA BADAWCZA

Hormonalna regulacja kwitnienia.
Proteomika galasów.
Fizjologiczna rola krzemu.
Badania samoniezgodności kapusty.
Dziedziczenie pozagenetyczne, możliwość jego użycia w łagodzeniu stresów środowiskowych.
Mikoryza arbuskularna, jej wpływ na regulację hormonalną rośliny oraz w łagodzeniu stresu suszy.
Użycie nowoczesnych technik badawczych w badaniach fizjologii roślin: chromatografia cieczowa, spektroskopia masowa, elektroforeza kapilarna.
 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Chromatografia Wysokosprawnościowa (HPLC) sprzężona z tandemowym spektroskopem masowym - oznaczanie związków obecnych w roślinach:
- auksyny (IAA, IBA)
- cytokininy (kinetyna, zeatyna, ich rybozydy i inne)
- kwas abscysynowy (ABA)
- poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna i inne)
- cukry (glukoza, fruktoza, sacharoza, maltoza i inne)
- kwasy fenolowe (kwas salicylowy, kawowy, cynamonowy i inne)
- karotenoidy (wiolaksantyna, luteina, zeaksantyna i inne)
- flawonoidy
- tokochromanole (tokoferole i tokotrienole)

Proteomika
- elektroforeza dwuwymiarowa białek
- identyfikacja białek metodą MALDI TOF
- analizy ShotGun

Elektroforeza Kapilarna:
- białka
- aniony organiczne i nieorganiczne

Immunotest ELISA

Komputerowa analiza obrazu - dobra znajomość systemu analizy obrazu LUCIA
 

UDZIAŁ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W LATACH 2002-2013

N N310 452638 - Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach. Kierownik projektu: dr hab. Iwona Żur 2010 - 2013
621/N-COST/09/2010/0 - Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko. Kierownik grantu: dr inż. Edyta Skrzypek, 2010 - 2012
2 P04G 109 28 – The influence of mycorrhizal fungi on biomass production and level of active compounds in Arnica montana L. Kierownik grantu: dr Anna Jurkiewicz, 2005-2008
CROPSTRESS QLAM-2001-00424 – Centre of Research on the Biology of Plants Subjected to Environmental Stress in Sustainable Agricultural Production. Kierownik grantu: dr hab. Maria Wędzony, 2003-2006
R12 045 02 – Development of methods of vegetable treating for increasing its global resistance, content of natural antioxidants and stabilization of crop quality during storage. Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
PL 023168 SAFIR – Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management. 2006-2008
5 P06A 032 18 – The influence of coincidence between photosynthetic active radiation and temperature to gaining frost resistance in rape (Brassica napus var. oleifera) by growth rate changes during prehardening and dehardening. Kierownik grantu: dr eng. Marcin Rapacz, 2000-2002