Dr hab. Ewa Dubas

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 39)
e.dubas@ifr-pan.edu.pl
Mechanizmy regulacji procesu gametogenezy oraz androgenezy (cykl komórkowy, cytoszkielet, podłoże hormonalne, polarność zarodka) roślin użytkowych • podwojone haploidy • patogeneza

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

2015-

2007-

2001-

Tytuł doktora habilitowanego nauk rolnicznych w dyscyplinie agronomia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł magistra nauk biologicznych, specjalizacja: botanika ogólna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2015-obecnie

 

2007-2015

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk im. Franciszka Górskiego w Krakowie

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk im. Franciszka Górskiego w Krakowie

2001-2007 Biolog w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk im. Franciszka Górskiego w Krakowie
2001-2007 Słuchacz Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w.Krakowie

 

 

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE

2014 -2017 Nominacja na członka Komitetu Zarządu Akcji COST FA1306 ‘The quest for tolerant varieties: Phenotyping at plant and cellular level’
2014 Recenzent zewnętrzny międzynarodowych projektów badawczych Fund for Scientific Research – FNRS
2011-2013   Nominacja na członka Komitetu Zarządu Akcji COST FA 0903 Food and Agriculture (FA) Action FA0903: Harnessing Plant Reproduction for Crop Improvement

 

 

 

TEMATYKA BADAWCZA

 • Kultury in vitro zbóż i Brassicaceae (Brassica napus) – technologie wyprowadzania podwojonych haploidów i ich zastosowania w praktyce i w nauce.
 • Wczesna embriogeneza roślin w warunkach in vivo oraz in vitro - utrwalanie polaryzacji zarodków. Rola cytoszkieletu w morfogenezie roślin.
 • Interakcja roślina – patogen w odpowiedzi na stres abiotyczny; rola stresu abiotycznego w indukcji odporności zbóż na patogeny grzybowe; genetyczne zróżnicowanie reakcji roślin na stres abiotyczny.

  

STOSOWANE METODY

 • Metody kultur in vitro: kultury tkankowe i zawiesinowe
 • Metody produkcji haploidów oraz podwojonych haploidów u zbóż i rzepaku:
 • Androgeneza: kultury pylnikowe pszenżyta, żyta; kultury izolowanych mikrospor pszenżyta, żyta, pszenicy oraz rzepaku
 • Krzyżowania oddalone: Triticale x Zea mays, kultury niedojrzałych zarodków
 • Cytogenetyka komórki roślinnej: analiza kariotypu; prążki-C chromosomów holokinetycznych
 • Metody izolacji kwasów nukleinowych: DNA, RNA, pDNA
 • Metody analizy ekspresji genów: PCR, qPCR, projektowanie primerów
 • Metody analizy białek: immunolokalizacja białek w technice “whole mount” oraz na materiale krojonym, elektroforeza białek
 • Metody analizy rozmieszczenia w komórce roślinnej auksyn oraz ich wyspecjalizowanych nośników - AUX, PIN
 • Ilościowa i jakościowa analiza enzymów antyoksydacyjnych (dysmutazy ponadtlenkowej oraz peroksydazy)
 • Metody analizy rozmieszczenia w komórce/tkance roslinnej reaktywnych form tlenu

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALNE

 • Techniki immunocytochemiczne: immunolokalizacja białek w technice „whole mount”, western blotting; spektrofotometryczne oznaczanie enzymów antyoksydacyjnych
 • Mikroskopia fluorescencyjna oraz konfokalna
 • Transformacja mikrospor/zarodków przy pomocy Agrobacterium tumefaciens

 

 

 

       

 

PUBLIKACJE

Publikacje według cytowań wraz z indeksami dostępne na portalach:

                                        

Wybrane publikacje zestawione latami wraz z linkami do stron wydawców:

2015-2018

 1. Marcińska I., Czyczyło-Mysza I., Skrzypek E., Warchoł M., Zieliński K., Dubas E. 2018. Obtaining of winter rye (Secale cereale L. ssp. cereale) haploid embryos through hybridization with maize (Zea mays L.). Cereal Research Communications 46(3):521–532, doi:/pdf/10.1556/0806.46.2018.029 Strona wydawcy 
 2. Golebiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics 169:73-86, doi: 10.1016/j.jprot.2017.07.016 Strona wydawcy 
 3. Golebiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics 169:58-72, doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.019 Strona wydawcy
 4. Krzewska M., Gołębiowska-Pikania G., Dubas E., Gawin M., Żur I. 2017. Identification of proteins related to microspore embryogenesis responsiveness in winter triticale (×Triticosecale Wittm.). Euphytica 213:192. doi: 10.1007/s10681-017-1978-1 Strona wydawcy
 5. Śniegowska-Świerk K., Dubas E., Rapacz M. 2016. Actin microfilaments are involved in the regulation of HVA1 transcript accumulation in drought-treated barley leaves. Journal of Plant Physiology 193: 22-25. Strona wydawcy
 6. Wędzony M., Żur I., Krzewska M., Dubas E., Szechyńska-Hebda M., Wąsek I. 2015. Doubled haploids in triticale. Eudes F. (ed.), Triticale, Springer, pp.111-128. Strona wydawcy
 7. Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Żur I. 2015. Identification of QTLs associated with albino plant formation and some new facts concerning green versus albino ratio determinants in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther culture. Euphytica, 1-16. doi: 10.1007/s10681-015-1509-x Strona wydawcy
 8. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P., Dziurka M., Janowiak F. 2015. Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Rep. 34(1):47-62. Strona wydawcy
 9. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F. 2015. Current insights into hormonal regulation of microspore embryogenesis. Frontiers in Plant Science 6 doi:10.3389/fpls.2015.00424 Strona wydawcy
 10. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P.,  Dziurka M.,  Janowiak F. 2015. Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (× Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Reports, 34:47-62, doi:10.1007/s00299-014-1686-4 Strona wydawcy

 1. Dubas E., Moravčíková J., Libantová J., Matušíková I., Benkova E., Żur I., Krzewska M. 2014. The influence of heat stress on auxin distribution in transgenic B. napus microspores and microspore derived embryos. Protoplasma 251:1077-1087. MNiSW 25 pkt., IF2013 3,171  Strona wydawcy
 2. Dubas E., Custers J., Kieft H., Wędzony M., van Lammeren A.A.M. 2014. Characterization of polarity development through 2- and 3-D imaging during the initial phase of microspore embryogenesis in Brassica napus L. Protoplasma 251: 103-113. MNiSW 25 pkt., IF2013 3,171  Strona wydawcy

 3. Wędzony M., Szechyńska-Hebda M., Żur I., Dubas E., Krzewska M. 2014. Tissue culture and regeneration: a prerequisite for alien gene transfer. In: Alien Gene Transfer in Crop Plants, Vol. 1. Innovations, Methods and Risk Assessment. Pratap A., Kumar, J. (Eds.), Springer, ISBN 978-1-4614-8584-1 Strona wydawcy

 4. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F., Hura K., Pociecha E., Bączek-Kwinta R., Płażek A. 2014. Antioxidant activity and ROS tolerance in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers affect the efficiency of microspore embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). DOI: 10.1007/s11240-014-0515. MNiSW 25 pkt., IF2013: 2,61  Strona wydawcy

 5. Żur I.,.Dubas E*., Krzewska M., Sánchez-Díaz R.A., Castillo A.M., Vallés M.P. 2014. Changes in gene expression patterns associated with microspore embryogenesis in hexaploid triticale (× Triticosecale Wittm.)", submitted to Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 116(2):261-267. MNiSW 25 pkt., IF2013 2,612  Strona wydawcy

 6. Żur I.,.Dubas E., Krzewska M., Waligórski P., Dziurka M., Janowiak F. 2014Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Rep DOI 10.1007/s00299-014-1686-4MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936  Strona wydawcy

 7. Dubas E., Janowiak F., Krzewska M., Hura T., Żur I. 2013. Endogenous ABA concentration and cytoplasmic membrane fluidity in microspores of oilseed rape (Brassica napus L.) genotypes differing in responsiveness to androgenesis induction. Plant Cell Rep 32:1465–1475. MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936  Strona wydawcy

 8. Pociecha E., Janowiak F., Dubas E., Żur I., Tokarz K., Kolasińska I., Płażek A. 2013. Progress of snow mould infection in crowns of winter rye (Secale cereale L.) is related to photosynthetic activity during cold acclimation. Plant Physiology and Biochemistry 70:360-367. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,352 Strona wydawcy

 9. Żur I., Gołębiowska G., Dubas E., Golemiec E., Matušíková I., Libantová J., Moravčíková J. 2013. β-1,3-glucanase and chitinase activities in winter triticales during cold hardening and subsequent infection by Microdochium nivale. Biologia 68/2: 241-248. MNiSW 15 pkt., IF2013: 0,696; IC 1 Strona wydawcy

 10. Żur I., Dubas E., Słomka A., Dubert F., Kuta E., Płażek A. 2013. Failure of androgenesis in Miscanthus×giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores. Plant Reproduction 26(3):297-307. MNiSW 25 pkt., IF2012: 2,07   Strona wydawcy

 1. Dubas E., Wędzony M., Custers J., Kieft H., van Lammeren A.A.M. 2012. Gametophytic development of Brassica napus pollen in vitro enables examination of cytoskeleton and nuclear movements. Protoplasma 249(2): 369-377. MNiSW 25 pkt., IF2013: 3,171; IC 2  Strona wydawcy
 2. Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Golemiec E., Stojałowski S., Chrupek M., Żur I. 2012. Quantitative trait loci associated with androgenic responsiveness in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther culture. Plant Cell Reports 31:2099–2108. Plant Cell Reports 31:2099–2108. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,936; IC 1  Strona wydawcy

 3. Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. 2012. Sterility of Miscanthus×giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1–8. MNiSW 20 pkt., IF2013: 0,662 Strona wydawcy

 4. Żur I., Krzewska M., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Janowiak F., Stojałowski S. 2012. Molecular mapping of loci associated with abscisic acid accumulation in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers in response to low temperature stress inducing androgenic development. Plant Growth Regulation 68(3): 483-492. MNiSW 30 pkt., IF2013: 1,625; IC 2  Strona wydawcy

 5. Dubas E., Custers J.B.M., Kieft H., Wędzony M., van Lammeren  A.A.M. 2011. Microtubule configurations and nuclear DNA synthesis in microspore derived embryos of Brassica napus cv Topas that mimic zygotic embryo development. Plant Cell Reports 30: 2105–2116. MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936; IC 7  Strona wydawcy

 6. Dubas E., Golebiowska G., Zur I., Wedzony M. 2011. Microdochium nivale (Fr., Samuels & Hallett): cytological analysis of the infection process in triticale (x Triticosecale Wittm.). Acta Physiologiae Plantarum 33(2): 529-537. MNiSW 25 pkt., IF2013: 1,524  Strona wydawcy

 7. Żur I.A., Dubas E., Pociecha E., Dubert F., Kolasińska I., Płażek A. 2011. Cytological analysis of infection process and the first defence responses induced in winter rye (Secale cereale L.) seedlings inoculated with Microdochium nivale. Physiological and Molecular Plant Pathology 76: 189-196. MNiSW 30 pkt., IF2013: 1,987; IC 2 Strona wydawcy

 8. Szechyńska-Hebda M., Wędzony M., Tyrka M., Gołębiowska G., Chrupek M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Żur I., Golemiec E. 2011. Identifying QTL for cold-induced resistance to Microdochium nivale in winter triticale. Plant Genetic Resources: Characterization and utilization 9(2):296-299. MNiSW 20 pkt., IF2013: 1,057 Strona wydawcy

 1. Dubas E., Wędzony M., Petrovska B., Salaj J., Żur I. 2010. Cell structural reorganization during induction of androgenesis in isolated microspore cultures of triticale (x Triticosecale Wittm.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52/1: 73–86. MNiSW 20 pkt., IF2013: 0,662; IC 5 Strona wydawcy

 2. Dubas E., Marzec K., Płażek A. 2010. Cytological studies on Microdochium nivale infection in Lolium perenne (L.) plants. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN Zeszyt 545:389-401. MNiSW (Komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013, pozycja 2609, liczba punktów: 9 pkt. MNiSW)

 3. Żur I., Dubas E., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Gołębiowska G., Wędzony M. 2009. Stress-related variation in antioxidative enzymes activity and cell metabolism efficiency associated with embryogenesis induction in isolated microspore culture of triticale (xTriticosecale Wittm.). Plant Cell Reports 28:1279–1287. IF2013: 2,936; IC 10  Strona wydawcy

 4. Wędzony M., Forster B.P., Żur I., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Dubas E., Gołębiowska G. 2009.  Progress in Doubled Haploid Technology in Higher Plants. In: Touraev A., Jain M., Forster B. (eds.): “Advances in Haploid Production in Higher Plants” © Springer Science + Business Media B.V., pp.1-35. IC 30 Strona wydawcy

 1. Supena EDJ., Winarto B., Riksen T., Dubas E., van Lammeren A., Offringa R., Boutilier K., Custers J. 2008. Regeneration of zygotic-like microspore-derived embryos suggests an important role for the suspensor in early embryo patterning. Journal of Experimental Botany 59(4): 803-814. doi:10.1093/jxb/erm358. MNiSW 45 pkt., IF2013: 5,794; IC 26  Strona wydawcy

 2. Żur I., Dubas E., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Janowiak F., Wędzony M. 2008. Stress-induced changes important for effective androgenic induction in isolated microspore culture of triticale (xTriticosecale Wittm.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 94:319-328.  Strona wydawcy

 3. Szechyńska-Hebda M., Wędzony M., Dubas E., Kieft H., van Lammeren A. 2006. Visualisation of microtubules and actin filaments in fixed BY-2 suspension cells using an optimized whole mount immunolabeling protocol. Plant Cell Reports. 25 (8): 758 – 766. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,936; IC 13  Strona wydawcy

 4. Żur I., Godzisz I., Dubas E., Golemiec E., Wędzony M. 2006. The influence of cold pretreatment on androgenesis efficiency in isolated microspore culture of triticale (X Triticosecale Wittm.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 49-59.

 

PROJEKTY BADAWCZE

UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH-WSPÓŁPRACA BILATERALNA PAN

2011- 2013

 

 

2010- 2012

Uczestnictwo w Polsko–Hiszpańskim  projekcie w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Department of Genetics and Plant Breeding, EEAD-CSIC w Zaragoza: „N-butanol jako czynnik indukujący embriogenezę mikrospor w kulturach in vitro pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm.), (wykonawca).

Uczestnictwo w Polsko – Belgijskim projekcie w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i VIB Uniwersytetu w Ghent: „Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów (DHs) rzepaku”, (koordynator).

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH (OSTATNIE 5 LAT)

2011- 2013

Udział w realizacji projektu: „Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) poprzez gyno- lub androgenezę”. Projekt 1780 Specjalny COST realizowany w ramach Akcji COST FA0903 (wykonawca).

2009-2011

 

2009-2011

Udział w realizacji projektu: „Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.)”. Projekt 548/N-COST/2009/0 realizowany w ramach Akcji COST FA0604 (Akronim TRITIGEN) (wykonawca).

Udział w realizacji projektu „Fizjologiczne i biochemiczne wskaźniki odporności linii żyta ozimego na różową pleśń śniegową (Microdochium nivale)”. Projekt 592/N-COST/2009/0 (wykonawca).

UDZIAŁ W KRAJOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH (W TRAKCIE REALIZACJI)

2014- 2018

Identyfikacja czynników determinujących odporność na suszę i mróz u jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.). Postęp Biologiczny, Numer zadania: 26 (w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) (wykonawca).

2013-2014

 

2011-2014

Udział w realizacji projektu „Identyfikacja elementów szlaku sygnałowego w liściach jęczmienia  w odpowiedzi na stres suszy”; G-1843 (wykonawca).

Koordynacja i udział w realizacji projektu „Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus)”. 2011/01/D/NZ9/02547, (koordynator).

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

2018

 

2016

 

2014

 

 

 

 

​​Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week

Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week

Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week

 

 • Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week
 • Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week
2012
 • Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 4 weeks
 • Microspore embryogenesis in triticale (xTriticosecale Wittm.): assignment of genes to embryo formation" (individual research project, 2 weeks ) STMS of COST FA0903 “Harnessing plant reproduction for crop improvement” at EEAD-CSIC, Zaragoza, Spain, a role: the main researcher.
2011
 • Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 3 weeks
 • Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week
 • Research fellowships at Plant Vegetal in (CSIC), Zaragoza in Spain; 2 weeks 
2010
 • Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 1 week
 • Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week
 • Research ‘NOBEL’ fellowships 'Transformation of microspores and androgenic embryos of rapeseed (Brassica napus)” in frame of “Investment into science – Investment into future. Joint project of three scientific centers from Krakow, Olsztyn and Warsaw” at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 week
 • Research ‘SAIA’ fellowships 'Techniques of recombinant DNA’ (individual research project) at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 4 weeks.
 • Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium.
2009
 • Research fellowships at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia.
2008
 • Research fellowships at The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia.
2003-2004
 • Research fellowships at Wageningen University and Research Centre in the frame of FP5 project CROPSTRESS and COST 851 Action STSM mission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
Zlecone godziny dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizacja kursów na studiach Podyplomowych z Biologii Molekularnej z Elementami Biotechnologii. Studia podyplomowe realizowane są w ramach 14 zadania ”Uruchomienie studiów z Biologii Molekularnej z Elementami Biotechnologii” w projekcie "Rozwój potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku akademickim 2009/10 i 2010/11

Polska Akademia Nauk 
w Krakowie 
 
Wykłady dla Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie od  2014 do chwili obecnej.

 

 

 

 

 

 

OPIEKA NAD MAGISTRANTAMI

2007- 2008 Opieka nad wykonaniem eksperymentów do pracy magisterskiej: 2 magistrantów – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2010-2011

2012-2013
Opieka nad wykonaniem eksperymentów do pracy magisterskiej: 2 magistrantów – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Opieka naukowa 2 prac magisterskich w 2013: mgr Anny Malinowskiej oraz mgr Moniki Okarmus w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  

 

 

 

PROMOTORSTWO PRAC DOKTORSKICH

2016-obecnie

 

2014-2017 

 

2014-2016 

Funkcja promotora w przewodzie doktorskim w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

 

Funkcja promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

Funkcja opiekuna naukowego w przewodzie doktorskim w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011-2013 Nagroda Dyrektora IFR PAN za najwyższą liczbę publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej w latach: 2011 i 2012 w grupie młodszych pracowników. Wyróżnienie od Dyrektora IFR PAN za najwyższą liczbę publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej w latach: 2013 w grupie młodszych pracowników.
2007

Wyróżnienie pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w.Krakowie

 

POPULARYZACJA NAUKI

PROJEKTY BADAWCZE+PROGRAMOWANIE

Quick way to get a plant from pollen - movie made in Scratch

when clicked