Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 130)
m.szechynska@ifr-pan.edu.pl
systemowa nabyta aklimacja • systemowa nabyta odporność

Publikacje

  • Nosek M.
  • Gawrońska K.
  • Rozpądek P.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Kornaś A.
  • Miszalski Z.
  • Withdrawal from functional Crassulacean acid metabolism (CAM) is accompanied by changes in both gene expression and activity of antioxidative enzymes.
  • 2018.
  • Journal of Plant Physiology 229: 151-157.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Lewandowska M.
  • Karpiński S.
  • Electrical Signaling, Photosynthesis and Systemic Acquired Acclimation.
  • 2017.
  • Frontiers in Physiology 8: 684..
  zobacz
  • Czarnocka W.
  • Van Der Kelen K.
  • Willems P.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Shahnejat-Bushehri S.
  • Balazadeh S.
  • Rusaczonek A.
  • Mueller-Roeber B.
  • Van Breusegem F.
  • Karpiński S.
  • The dual role of LESION SIMULATING DISEASE 1 as a condition-dependent scaffold protein and transcription regulator..
  • 2017.
  • Plant, Cell and Environment, 40: 2644–2662.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty


KARIERA ZAWODOWA


2004, Doktor Nauk Rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998, Magister inżynier, Specjalność: Agronomia, Specjalizacja: Biologia stosowana, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007- 2008, Studium Pedagogiczne dla Asystentów (wyróżnienie), Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

https://orcid.org/0000-0002-6041-6521


AFILIACJE


Podstawowe zatrudnienie:

1999 - obecnie, Asystent, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Dodatkowe zatrudnienie:

2009 - 2014, Starszy Specjalista Naukowo-Techniczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2006 - 2008, Forskare (adiunkt), Department of Botany Stockholm University (Szwecja)