Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi
Zakład Biologii Stresu

m.szechynska@ifr-pan.edu.pl
systemowa nabyta aklimacja • systemowa nabyta odporność

Publikacje

  • Szechyńska-Hebda M.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Hordyńska N.
  • Mikuła J.
  • Hebda M.
  • Neutral geopolymer foams reinforced with cellulose studied with the FT-Raman spectroscopy.
  • 2019.
  • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 706.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Hordyńska N.
  • Mikula J.
  • Hebda M.
  • Optimal design of ph-neutral geopolymer foams for their use in ecological plant cultivation systems.
  • 2019.
  • Materials, 12.
  zobacz
  • Mierzwinski D.
  • Lach M.
  • Hebda M.
  • Walter J.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Mikula J.
  • Thermal phenomena of alkali-activated metakaolin studied with a negative temperature coefficient system.
  • 2019.
  • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138: 4167-4175.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty


KARIERA ZAWODOWA


2004, Doktor Nauk Rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998, Magister inżynier, Specjalność: Agronomia, Specjalizacja: Biologia stosowana, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007- 2008, Studium Pedagogiczne dla Asystentów (wyróżnienie), Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

https://orcid.org/0000-0002-6041-6521


AFILIACJE


Podstawowe zatrudnienie:

1999 - obecnie, Asystent, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Dodatkowe zatrudnienie:

2009 - 2014, Starszy Specjalista Naukowo-Techniczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2006 - 2008, Forskare (adiunkt), Department of Botany Stockholm University (Szwecja)