Mgr Emilia Gula

Doktoranci
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 110)
e.gula@ifr-pan.edu.pl
metabolizm wtórny roślin, biologia molekularna, stres biotyczny i abiotyczny, Mesembryanthemum crystallinum

Wykształcenie:

Od 2021 roku- Studia doktoranckie w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.

2019-2021- Studia II stopnia, kierunek Biotechnologia, specjalizacja Biotechnologia roślinna, Uniwersytet Łódzki

Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza molekularna oraz charakterystyka wzrostu transgenicznych korzeni włośnikowatych Senna obtusifolia L. w warunkach in vitro

2015-2019- Studia I stopnia, kierunek Biotechnologia, Uniwersytet Wrocławski

Tytuł pracy licencjackiej: “Wytworzenie konstruktów genowych do wyciszenia wybranych dioksygenaz karotenoidowych w lnie metodą VIGS”

Staże i praktyki: 

09.2020- praktyki w Zakładzie Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

2017-2018- wolontariat w Zakładzie Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski