Dr hab. inż. Anna Janeczko

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Hormony steroidowe ssaków i brasinosteroidy - występowanie, aktywność, receptory w roślinach
www: http://www.belanna.strefa.pl/

Publikacje

  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Plasma membrane ATPase and the aquaporin HvPIP1 in barley brassinosteroid mutants acclimated to high and low temperature.
  • 2020.
  • Journal of Plant Physiology 244: 153090.
  zobacz
 • zobacz
  • Janeczko A.
  • Brassinosteroids in cereals - presence, physiological activity and practical aspects.
  • 2019.
  • In: Brassinosteroids: Plant Growth and Development. Hayat S., Yusuf, M., Bhardwaj, R., Bajguz, A. (eds.), Springer Nature, Dordrecht, Heidelberg, London, New York : 59-88.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Saja D.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Barna B.
  • Brassinosteroid deficiency caused by the mutation of the HvDWARF gene influences the reactions of barley to powdery mildew.
  • 2019.
  • Physiological and Molecular Plant Pathology 108: 101438.
  zobacz
  • Oliwa J.
  • Stawoska I.
  • Janeczko A.
  • Oklestkova J.
  • Skoczowski A.
  • Response of the photosynthetic apparatus in the tropical fern Platycerium bifurcatum to increased ozone concentration.
  • 2019.
  • Photosynthetica 57: 1119-1129.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Pociecha E.
  • Dziurka M.
  • Oklestkova J.
  • Novak O.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes-involved in brassinosteroid biosynthesis/signalling: altered photosynthetic efficiency, hormonal homeostasis and tolerance to high/low temperatures in barley.
  • 2019.
  • Journal of Plant Growth Regulation 38: 1062-1081.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

Udział w projektach spoza IFR PAN

1. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Postęp Biologiczny" (2014-2018) Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody.