Dr hab. inż. Anna Janeczko

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Hormony steroidowe ssaków i brasinosteroidy - występowanie, aktywność, receptory w roślinach
www: http://www.belanna.strefa.pl/

Publikacje

  • Sadura  I.
  • Pociecha E.
  • Dziurka M.
  • Oklestkova J.
  • Novak O.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes-involved in brassinosteroid biosynthesis/signalling: altered photosynthetic efficiency, hormonal homeostasis and tolerance to high/low temperatures in barley.
  • 2019.
  • Journal of Plant Growth Regulation 38: 1062-1081.
  zobacz
 • zobacz
  • Filek M.
  • Sieprawska A.
  • Kościelniak J.
  • Oklestkova J.
  • Jurczyk B.
  • Telk A.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Janeczko A.
  • The role of chloroplasts in the oxidative stress induced by zearalenone in wheat plants – function of 24-epibrassinolide and selenium in protective mechanisms.
  • 2019.
  • Plant Physiology and Biochemistry 137: 84-92.
  zobacz
  • Barabasz A.
  • Rudolphi-Skórska E.
  • Filek M.
  • Janeczko A.
  • Exposure of human lymphoma cells (U-937) to action of the individual mycotoxin and its mixtures with potential protectors 24-epibrassinolide and selenium ions.
  • 2019.
  • Mycotoxin Research 35: 89-98.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Pociecha E.
  • Increased leaf tocopherol and ß-carotene content is associated with the tolerance of winter wheat cultivars to frost.
  • 2018.
  • Journal of Agronomy and Crop Science 204: 594-602.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Janeczko A.
  • Physiological and molecular mechanisms of brassinosteroid-induced tolerance to high and low temperature in plants.
  • 2018.
  • Biologia Plantarum 62: 601-616.
  zobacz
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Pociecha E.
  • Fodor J.
  • Non-enzymatic antioxidant accumulations in BR-deficientand BR-insensitive barley mutants under control anddrought conditions.
  • 2018.
  • Physiologia Plantarum 163: 155–169.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

Udział w projektach spoza IFR PAN

1. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Postęp Biologiczny" (2014-2018) Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody.