Dr inż. Przemysław Kopeć

Publikacje

więcej publikacji

WYKSZTAŁCENIE

2011-2016 studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie; badania realizowane w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
2013 inżynier biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2009-2013 studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia stosowana, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2010 magister inżynier ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2005-2010 studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

PUBLIKACJE

Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Krępski T., Kacorzyk P., Micek P., Kurowska M., Szarejko I., Żurek G. 2015. In vitro-propagated Miscanthus × giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition. Biomass Bioenerg. 75: 142―149.
Kruczek M., Ledwożyw-Smoleń I., Kałużny K., Kopeć P., Nowicka-Połeć A., Kaszycki P. 2015. Dynia (Cucurbita sp.) jako źródło prozdrowotnych związków o charakterze antyoksydacyjnym. Przemysł Chemiczny. 94/6: 912―916.
Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. 2012. Sterility of Miscanthus × giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biol. Cracov. Bot. 54, 1, 1 – 8.

Publikacje według cytowań wraz z indeksami dostępne na portlu:

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt NCN (2015/18/M/NZ3/00348) „Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”.
Projekt NCBiR (PBS3/A8/28/2015) „Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego”.
Projekt MRiRW (HOR hn-801-7/14) „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz”.