Dr inż. Przemysław Kopeć

Rośliny uprawne • stresy abiotyczne • proteomika • embriogeneza microspor • podwojone haploidy

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na wyjaśnieniu mechanizmów reakcji roślin na niekorzystne warunki, które są isotne w procesie hodowli roślin. Na początku mojej działalności naukowej zajmowałem się procesami androgenezy, gynogenezy i plyploidyzacji w obrębie rodzaju Miscanthus. Pracując w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego skupiłem się na dwóch problemach: a) wyjąśnienie podłożna embriogenezy mikrospor oraz b) identyfikacja mechanizmów reakcji roślin na stresy środowiskowe. W szczególności badam zmiany w proteomie, aktywność kluczowych enzymów i rolę systemu obrony antyoksydacyjnej w walce z stresem oksydacyjnym. Przedmiotem moich badań są rośliny uprawne, takie jak jęczmień, pszenica, gryka i łubin.

WYKSZTAŁCENIE

2017 Doktor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2011-2016 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie; badania realizowane w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
2013 Inżynier biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2009-2013 Studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia stosowana, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2010 Magister inżynier ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2005-2010 Studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

2018- Adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Zakład Biologii Komórki
2017 Wyjazd naukowy do Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) w Gatersleben (Niemcy), Grupa badawcza Plant Reproductive Biology (Dr. Jochen Kumlehn) (3 miesiące)
2016-2018 Pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Zakład Biologii Komórki
2011-2016 Doktorant w Katedrze Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

PUBLIKACJE

Płażek A., Słomka A., Kopeć P., Dziurka M., Hornyak M., Sychta K., Pastuszak J., Dubert F. 2019. Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Sciences. 20: 1705, 5-year IF: 3,878. Czytaj
Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Waligórski P., Wolko B. 2018. Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide. International Journal of Molecular Sciences. 19: 2416, 5-year IF: 3,878. Czytaj
Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Wolko B. 2018. Seed hydropriming and smoke water significantly improve low-temperature germination Lupinus angustifolius L. International Journal of Molecular Sciences. 19: 992, 5-year IF: 3,878. Czytaj
Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics. 169: 58–72, 5-year IF: 3,725. Czytaj
Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F, Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics. 169: 73–86, 5-year IF: 3,725. Czytaj
Słomka A., Michno K., Dubert F., Dziurka M.,Kopeć P., Płażek A. 2017. Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it. Crop & Pasture Science. 68: 680–690, 5-year IF=1,827. Czytaj
Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Krępski T., Kacorzyk P., Micek P., Kurowska M., Szarejko I., Żurek G. 2015. In vitro-propagated Miscanthus × giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition. Biomass & Bioenergy. 75: 142―149, 5-year IF: 4,232. Czytaj
Kruczek M., Ledwożyw-Smoleń I., Kałużny K., Kopeć P., Nowicka-Połeć A., Kaszycki P. 2015. Dynia (Cucurbita sp.) jako źródło prozdrowotnych związków o charakterze antyoksydacyjnym. Przemysł Chemiczny. 94/6: 912–916, 5-year IF: 0,345. Czytaj
Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. 2012. Sterility of Miscanthus × giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 54, 1, 1–8, 5-year IF: 0,928. Czytaj

Publikacje według cytowań wraz z indeksami dostępne na portalu:

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt IFR PAN, 2018, „Identyfikacja transkryptów związanych z ekspresją genów kodujących proteinazy cysteinowe o aktywności kaspaz oraz izoenzymy peroksydazy glutationowej w mikrosporach wybranych zbóż zaindukowanych do rozwoju embriologicznego ” (kierownik).
Projekt NCBiR/NCN (340285/NCBR/2017), 2017-2020, „Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) ” (wykonawca).
Projekt NCN (2017/25/B/NZ9/00148), 2017-2019, „Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)”(wykonawca).
Projekt NCN (2015/18/M/NZ3/00348), 2016-2020, „Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)” (wykonawca).
>Projekt NCBiR (PBS3/A8/28/2015), 2015-2018, „Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego” (wykonawca).
Projekt MRiRW (HOR hn-801-7/14), 2014-2018, „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz” (wykonawca).
Projekt MRiRW (HOR hn-078/14), 2014-2016, „Badanie możliwości zwiększania żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion” (wykonawca).
Projekt NCN (810/N-COST/2010/0), 2011-2013, „Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus × giganteus) poprzez gyno- i androgenezę” (wykonawca).
Elektroforeza dwuwymiarowa Kultura izolowanych mikrospor jęczmienia Mejocyty miskanta olbrzymiego