Dr Anna Maksymowicz

Pracownicy Naukowo-Techniczni
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 110)
a.maksymowicz@ifr-pan.edu.pl
Rola związków regulatorowych w rozwoju roślin i odporności na stres środowiskowy

Publikacje

  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Filek M.
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Maksymowicz A.
  • Sieprawska A.
  • Analysis of antioxidant system under abiotic stress.
  • 2014.
  • In: Methodology of system approach to study drought tolerance in barley. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Scienses Dissertations and Monographe Vol. 19. Surma M., Krajewski P. (eds), Institute of Plant Genetics PAS, Poznań: 105-113.
  • Maksymowicz A.
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Mirek M.
  • Wpływ 24 epibrasinolidu na zawartość białka, tłuszczów, cukrów w nasionach grochu i łubinu.
  • 2013.
  • Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18: 217-235.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

PRZEBIEG PRACY
od 2016 - 
pomoc w projektach badawczych prowadzonych przez IFR PAN


WYKSZTAŁCENIE
2010 - 2016  studia doktoranckie 
                    Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
                    Instytut Fizjologii Roślin
Rozprawa doktorska: Wykorzystanie nowych regulatorów w kształtowaniu produktywności wybranych roślin uprawnych
                    Promotor: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak

2005 - 2010   studia magisterskie
                    
Akademia Pedagogiczna  im. KEN w Krakowie
                    wydział:  Geograficzno – Biologiczny
                    kierunek: Biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem prozdrowotnym

Praca magisterska: Analiza genetycznego podłoża indukcji androgenicznej u pszenżyta (xTriticosecale Wittmack),
pod kierunkiem: prof. dr hab. Marii Wędzony

 


KONFERENCJE
12.03.2011, Kraków
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”
poster: „Analiza genetycznego podłoża androgenezy u pszenżyta ( ×Triticosecale Wittmack)”
            Maksymowicz A., Małek K., Czyczyło-Mysza I.,  Żur I.

4-8.02.2013 Zakopane
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”
poster: „Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie bioregulatorów”

16.03.2013 Kraków
II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”
poster: „Wpływ 24-epibrasinolidu na jakość plonu roślin strączkowych"
           Maksymowicz A., Dziurka M., Ostrowska A., Mirek M.
 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • I miejsce w sesji posterowej na V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” 12 III 11 r. w Krakowie za poster: 
  A. Maksymowicz, K. Małek, I. Czyczyło-Mysza, I. Żur „Analiza genetycznego podłoża androgenezy u pszenżyta ( ×Triticosecale Wittmack)”, przyznane przez organizatora konferencji – UR w Krakowie

 • Laureatka konkursu na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich IFR PAN

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

18 maja 2013, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
24 czerwca 2013, Kraków
Organizacja udziału IFR PAN w Festiwalu Nauki Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz prowadzenie zajęć z zakresu kultur in vitro
21 stycznia 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów praktycznych pt.: „Nowoczesne techniki laboratoryjne w ekologii i ochronie środowiska” dla uczniów kl.VI Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w ramach zajęć z edukacji ekologicznej
22 maja 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
31 maja 2014, Zakopane
Pomoc w organizacji i przygotowaniu zajęć przyrodniczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
12 czerwca 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego w ramach Festiwalu Nauki
21 maja 2015, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
1 czerwca 2015, Łapanów
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Łapanowie im. Janusza Kuliga w ramach Festiwalu Nauki
20 maja 2016, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie