Dr inż. Katarzyna Juzoń

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 52)
k.juzon@ifr-pan.edu.pl
mieszańce owsa z kukurydzą (linie OMA) • androgeneza • krzyżowanie oddalone zbóż • wyprowadzanie podwojonych haploidów zbóż • stres suszy glebowej • bobowate

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

 
DOŚWIADCZENIE NAUKOWE
 
od 2019  adiunkt, Zakład Biotechnologii, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
2017 – 2018 stypendium w ramach Visegrad Scholarship Program, 5 miesięcy, Katedra Biologii Chemicznej i Genetyki, Centrum Regionu Hanå ds. Badań Biotechnologicznych i Rolniczych, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i Instytut Botaniki Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk
2016 – 2019   pracownik naukowo-techniczny, Zakład Biologii Komórki, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
2010 – 2015   doktorant, Zakład Biotechnologii, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
 

WYKSZTAŁCENIE

2018 – 2019  studia podyplomowe z biologii molekularnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
2015 doktor nauk rolniczych (wyróżnienie), dyscyplina: agronomia, specjalność: fizjologia roślin, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
2010 – 2015  studia doktoranckie, Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie 
2010 magister inżynier rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2005 – 2010  studia magisterskie, Rolnictwo (Agrobiologia), Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.                 H. Kołłątaja w Krakowie

 

TEMATYKA BADAWCZA

  • Techniki in vitro zbóż - kultury pylników i mikrospor
  • Metody wyprowadzania podwojonych haploidów u roślin zbożowych
  • Fizjologiczne czynniki warunkujące proces androgenezy
  • Tolerancja roślin (bobowate, zboża) na stres suszy glebowej

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

  • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro
  • Wyprowadzanie podwojonych haploidów: androgeneza i krzyżowania oddalone
  • Spektrofotometryczne analizy związków fenolowych, węglowodanów, białek, cukrów, potencjału antyoksydacyjnego
  • Chromatograficzne analizy poliamin (HPLC)

 

PUBLIKACJE

ORCID logo