Dr inż. Katarzyna Juzoń

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 12)
k.juzon@ifr-pan.edu.pl
androgeneza • krzyżowanie oddalone zbóż • wyprowadzanie podwojonych haploidów zbóż • stres suszy glebowej • bobowate

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

STUDIA I PRZEBIEG PRACY
 • od 2016       Specjalista, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademiii Nauk w Krakowie

 • 2010 2015  Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, doktor nauk rolniczych (wyróżnienie): dyscyplina: agronomia, specjalność: fizjologia roślin

 • 2005 – 2010 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, specjalność Agrobiologia, mgr inż. 

TEMATYKA BADAWCZA

 • Techniki in vitro zbóż - kultury pylników i mikrospor
 • Metody wyprowadzania podwojonych haploidów u roślin zbożowych
 • Fizjologiczne czynniki warunkujące proces androgenezy
 • Tolerancja roślin bobowatych na stres susza glebowej

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro
 • Wyprowadzanie podwojonych haploidów: androgeneza i krzyżowania oddalone
 • Spektrofotometryczne analizy związków fenolowych, węglowodanów, białek, cukrów, potencjału antyoksydacyjnego
 • Chromatograficzne analizy poliamin (HPLC)

PUBLIKACJE

ORCID logo