Publikacje

  • Kamil Zieliński x
Autor Tytuł Rocznik Miejsce publikacji PDF
Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2019 Biuletyn IHAR 286: 135-137
Chemically-induced DNA de-methylation alters the effectiveness of microspore embryogenesis in triticale 2019 Plant Science 287: 110189 zobacz
Glutathione provides antioxidative defence and promotes microsporederived embryo development in isolated microspore cultures of triticale (×Triticosecale Wittm.) 2019 Plant Cell Reports 38: 195–209 zobacz
Obtaining of winter rye (Secale cereale L.ssp. cereale) haploid embryos through hybridization with maize (Zea mays L.) 2018 Cereal Research Communications 46: 521–532 zobacz
New prenyllipid metabolites identified in Arabidopsis during photo-oxidative stress 2015 Plant Cell & Enviroment, 38: 2698-706 zobacz