Publikacje

  • Leokadia Rakoczy x
Autor Tytuł Rocznik Miejsce publikacji PDF
  • Sroka J.
  • Madeja Z.
  • Galanty A.
  • Michalik M.
  • Przestalski S.
  • Rakoczy L.
Trimethyltin inhibits the chemotaxis of Dictyostelium discoideum amoebae 2001 European Journal of Protistology, 37: 313-326 zobacz
Kultury in vitro śluzowców jako materiał do weryfikacji metody oczyszczania naturalnej melaniny 2000 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 267-277
Kompleksy tlenku azotu i żelaza hemowego oraz niehemowego w plazmodiach śluzowców hodowanych in vitro 2000 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 249-259
Akumulacja manganu w plazmodiach śluzowca (Myxomycetes) Metatrichia vesparium 1999 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 18: 299-307
Plasmodial pigmentation of the acellular slime mould Physarum polycephalum in relation to the irradiation period 1998 Polish Journal of Environmental Studies, 7: 337-342 zobacz
Occurance of nitric oxide in plasmodia of the acellular slimemoulds (Myxomycetes) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 66
Electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) as a method for studying the biology of the acellular slime moulds (Myxomycetes) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 233
Melanin-like features of the brown pigment producedby light-grown cultures of the Physarum nudum plasmodia 1997 7th Congress of the European Society for Photobiology. Stresa, 8-13 September 1997
Occurance of nitricoxide in plasmodia of the a cellular slime moulds (Myxomycetes) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 66
The electronparamagnetic resonance signals of the acellular slime mould Physarum nudum plasmodia irradiated with white light 1997 Current Topics in Biophysics, 21: 83-86
Plazmodia śluzowców (Myxomycetes) - organizmy modelowe dla badań z zakresu fotobiologii 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 21
Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach śluzowcow (Myxomycetes) 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 20
Użyteczność metody EPR w badaniach nad śluzowcami 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 43-44
EPR signals of the black plasmodium and pigment of Metatrichia vesparium 1996 Second International Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes. CSIC. Madrid, 15-20 April 1996, Abstract Volume: 61
Zachowanie zdolności do zarodnikowania śluzowca Physarum nudum w jego formach przetrwalnych - sferulach 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 467-474
Pigments as additional taxonometric characters in the acellular slime moulds. Facts and comments 1996 Second International Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes. CSIC. Madrid, 15-20 April 1996, Abstract Volume: 59-60
Efekty działania światła na plasmodia śluzowców Physarum polycephalum i Physarum nudum - zmiany ilościowe i jakościowe w składzie barwników 1995 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków: 309-316
Śluzowce właściwe (Myxomycetes) - organizmy modelowe we współczesnej biologii 1995 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków: 301-308
Hamowanie procesu fotodegradacji barwników w plazmodiach śluzowca Physarum polycephalum 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 331
Sygnały ERP plazmodiów Physarum nudum poddanych działaniu światła 1995 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Łódź, 11-13.09.1995, Streszczenia: 131
Efekty działania światła na plasmodia śluzowców Physarum polycephalum i Physarum nudum - zmiany ilościowe i jakościowe w składzie barwników 1994 I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 15-17.12.1994, Streszczenia: 56
Melanin reaveled in spores of the true slime moulds using the electron spin resonance method 1994 Acta Protozoologica, 33: 227-231
Śluzowce właściwe (Myxomycetes) - organizmy modelowe we współczesnej biologii 1994 I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 15-17.12.1994, Streszczenia: 57
Photodegradation of pigments in plasmodia of Physarum polycephalum 1989 3rd Congress of the European Society for Photobiology. Budapest, 27 August - 2 September 1989
Effect of light on plasmodial pigments in the slime molds 1988 Book of Abstracts of 8th European Physarum Workshop. Regensburg, 17-22 July 1988
Changes of plasmodial pigments of Physarum polycephalum in relation to the age of the culture 1987 Canadian Journal of Microbiology, 33: 217-220 zobacz
A method for separation of pigments from plasmodia of the true slime molds, Physarum polycephalum and Physarum nudum 1987 Analytical Biochemistry, 160: 178-183 zobacz
Improvements in the methods for determination of abscisic acid and idole-3 acetic acid by high performance liquid chromatography 1986 Journal of Chromatography A, 357: 399-408 zobacz
Śluzowce w uprawach pieczarek 1985 Owoce, Warzywa, Kwiaty, 13: 9-10
Efekty działania światła na plazmodia śluzowców 1984 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 271: 153-170
Barwniki śluzowca Physarum polycephalum - własności fizykochemiczne 1983 Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Kraków, 22-23.09.1983, Streszczenia: 37
Methods of the quantitative analysis of light effect of the motive force of protoplasmic streaming in Physarum plasmodia 1983 2nd International Conference "The effect of blue light in plants and microorganisms". Marburg, 10-17 July 1983, Abstracts: 148-149
Effect of light on motive force of protoplasmic streaming on the Physarum polycephalum plasmodia 1981 5th European Physarum Meeting, Cracow, 13-18 July 1981, Abstracts: 232-234
Biology of Physarum. Current problems 1981 5th European Physarum Meeting, Cracow, 13-18 July 1981, Abstracts: 263
Some properties of the red pigment isolated from Physarum polycephalum plasmodia 1981 5th European Physarum Meeting, Cracow, 13-18 July 1981, Abstracts: 207-209
Effect of blue light on metabolic processes, development and movement in true slime molds 1980 In: The Blue Light Syndrome. Senger H. (ed), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York: 570-583
Effect of light on metabolic processes, development phenomena and movement in the true slime molds 1979 International Conference on the effect of blue light in plants and microorganisms. Marburg, 1979, Abstracts: 108-109
Molekularne aspekty ruchu cytoplazmy w plazmodiach śluzowców 1979 Zeszyty Nukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6: 83-97
Fuligo septica - a new object for studies on the biology of the true slime moulds 1979 4th European Physarum Workshop, Publ. University of Innsbruck, Abstracts: 31-32
Metody dynamoplazmometryczne w badaniach śluzowców 1978 Zeszyty Naukowe UJ. Prace Biologii Molekularnej, 5: 219-228
Międzynarodowy Kongres Mikologiczny - Tampa, Floryda 1977 1978 Wiadomości Botaniczne, 22: 211-214
The effect of light on migration phenomena in Physarum 1977 2nd International Mycological Congress, Tampa, Florida, USA, 1977, Abstracts: 55
Phototaxis of the myxomycete Physarum nudum plasmodia 1976 VII Internationale Congress on Photobiology. Rome, Book of Abstracts: 108
Phototaxis of the Myxomycetes. Behaviour of old plasmodia in white light 1975 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 23: 571-575
Regulacyjna rola światła w procesach karboksylacji u heterotrofów 1974 Zeszyty Naukowe UJ. Prace Biologii Molekularnej, 1: 57-65
Phototaxis in the Myxomycetes. Migration of the young plasmodia in white light 1974 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 22: 871-873
The myxomycete Physarum nudum as a model organism for photobiological studies 1973 Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 86: 141-164 zobacz
Badania nad barwnikami śluzowca Physarum nudum 1973 PAN ZFR, Kraków, 1973, 88
Typy kontaktów komórkowych i fuzja komórek 1972 III Serninarium IBM UJ. Rabka, 1972r., Streszczenia: 1-18
Plasmodial pigments of the myxomycete Physarum nudum 1972 Neue Ergebnisse und Fragestellungen an Physarum polycephalum. Göttingen, 1972, Abstracts: 35
Studies on pigments of the myxomycete Physarum nudum. II. Separation and optical properties of the pigments from plasmodia cultured in darkness 1972 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 41: 411-423
Studies on pigments of the myxomycete Physarum nudum. I. Absorption spectra of the crude extracts of pigments from plasmodia cultured in continuous light and in darkness 1971 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 40: 483-497 zobacz
On the control mechanism of protoplasmic streamings in the plasmodia of Myxomycetes 1970 Acta Protozoologica, 7: 363-373
Effects of benzamide upon protoplasmic streaming and electric activity in slime molds plasmodia 1969 Folia Biologica, 17: 195-209
The action of light in the sporulation of the myxomycete Physarum nudum 1967 European Photobiology Symposium "Photochemistry and Photobiology in Plant Physiology". Hvar, 19-22 September 1967, Abstracts: 81-84
Antagonistic action of light in sporulation of the myxomycete Physarum nudum 1967 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 36: 153-159 zobacz
Der Einfluss einiger Faktoren auf die Fruchtkorper-bildung des Schleimpilzes Physarum nudum 1966 IV Kongres Europejskich Mikologów. Warszawa, 1966, Abstrakty: 23
Further studies on the physiology of the sporulation of the myxomycete Physarum nudum 1966 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 35: 315-324
Action spectrum in sporulation of slime-mold Physarum nudum Macbr 1965 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 34: 97-112 zobacz
The influence of light on the fructification of the slime mould Physarum nudum 1964 X International Botanical Congress. Edinburgh, Abstracts: 151-152
Z fizjologii śluzowców. Myksameby 1964 Wiadomości Botaniczne, 8: 141-154
Z fizjologii śluzowców. Pływki 1964 Wiadomości Botaniczne, 8: 41
Influence of monochromatic light on the fructification of Physarum nudum 1963 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 11: 559-561
Application of crossed light for the investigation of slime-molds 1963 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 32: 292-403 zobacz
Z fizjologii śluzowców. Kiełkowanie zarodników 1962 Wiadomośći Botaniczne, 6: 277-296
The effect of light on the fructification of the slime mold Physarum nudum (Macbr.) as influenced by the age of the culture 1962 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 31: 651-665
Effect of light on the fructification on the slime mold Physarum nudum (Macbr.) as influenced by the age of the culture 1962 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 10: 491-493
Observation on the regeneration of the plasmodium of the myxomycete Didymium xanthopus (Ditm.). Fr 1961 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 30: 443-456 zobacz
Śluzowce i ich kultury laboratoryjne 1960 Wszechświat, 7-8: 186-188