Publikacje

  • Katarzyna Juzoń x
Autor Tytuł Rocznik Miejsce publikacji PDF
Functioning of the Photosynthetic Apparatus in Response to Drought Stress in Oat × Maize Addition Lines 2020 International Journal of Molecular Sciences 21: 6958 zobacz
Exogenous polyamines only indirectly induce stress tolerance in wheat growing in hydroponic culture under polyethylene glycol-induced osmotic stress 2020 Life 10: 151 zobacz
The effect of glutathione and mannitol on androgenesis in anther and isolated microspore cultures of rye (Secale cereale L.) 2020 Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 140: 577–592 zobacz
Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2019 Biuletyn IHAR, 286: 135-137 zobacz
  • Bączek-Kwinta R.
  • Juzoń K.
  • Borek M.
  • Antonkiewicz J.
Photosynthetic response of cabbage in cadmium-spiked soil 2019 Photosynthetica, 57: 731-739 zobacz
Chlorophyll fluorescence for prediction of yellow lupin (Lupinus luteus L.) and pea (Pisum sativum L.) susceptibility to drought 2019 Photosynthetica, 57: 950-959 zobacz
Chemically-induced DNA de-methylation alters the effectiveness of microspore embryogenesis in triticale 2019 Plant Science, 287: 110189 zobacz
Polyamines in yellow lupin (Lupinus luteus L.) tolerance to soil drought 2017 Acta Physiologiae Plantarum, 39: 202 zobacz
Conversion of oat (Avena sativa L.) haploid embryos into plants in relation to embryo developmental stage and regeneration media 2016 In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 52: 590-597 zobacz
The effect of light intensity on the production of oat (Avena sativa L.) doubled haploids through oat × maize crosses 2016 Cereal Research Communications, 44: 490-500 zobacz
The effect of auxin and genotype on the production of Avena sativa L. doubled haploids lines 2016 Plant Growth Regulation, 78: 155-165 zobacz
Application of chosen factors in the wide crossing method for the production of oat double haploids 2015 Open Life Sciences, 10: 112-118 zobacz
QTL mapping for germination of seeds obtained from previous wheat generation under drought 2014 Central European Journal of Biology, 9: 374-382 zobacz
Alleviation of osmotic stress effects by exogenous application of salicylic or abscisic acid on wheat seedlings 2013 International Journal of Molecular Sciences, 14: 13171-13193 zobacz
Effect of soil drought on the yield structure, protein and phenolics content in Pisum sativum and Lupinus luteus 2013 Acta Agronomica Hungarica, 61: 267-278 zobacz
Zmiany zawartości osmoprotektantów w liściach grochu siewnego i łubinu żółtego w warunkach suszy glebowej 2013 Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18: 169-177 zobacz
Zmiany wartości żywieniowej roślin bobowatych w warunkach suszy glebowej 2012 Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne 15: 113-119 zobacz
Zmiany zawartości białek rozpuszczalnych i związków fenolowych w liściach grochu siewnego i łubinu żółtego w warunkach suszy glebowej 2011 W: Biomeditech. Badania i Innowacje, Zeszyty Naukowe. Czubenko M., Merta T. (red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2011: 33-39