Projekty

 • Ewa Dubas x
 • Agnieszka Janas x
 • Przemysław Kopeć x
 • Monika Krzewska (Hara) x
 • Sabina Malaga x
 • Anna Nowicka x
 • Ewa Surówka (Kępa) x
 • Kamil Zieliński x
 • Iwona Żur (Szmider) x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 2016 2021 2015/18/M/NZ3/00348 NCN zobacz Żur
Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) 2020 2020
2019/3/X/NZ9/01879 NCN zobacz Kopeć
Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) 2017 2020 Tango2/340285/NCBR/2017 NCBR zobacz Żur
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2015 2018
 • Ewa Dubas
MRiRW, nr 84 MRiRW zobacz Dubas
Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2012 2014
 • I. Żur
 • E. Dubas
 • G. Gołębiowska-Pikania
2011/01/N/NZ9/02541 NCN zobacz Krzewska
Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia 2009 2014 813/N-COST/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Dubert
Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus) 2011 2014
 • Ewa Dubas
2011/01/D/NZ9/02547 NCN zobacz Dubas
Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny 2011 2014 830/1/N-COST/2010/11 NCN Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Surówka
Rola witaminy E i barwników cyklu ksantofilowego w reakcji roślin na stres solny 2010 2013
 • Marcin Rapacz
 • Dariusz Latowski
 • Ewa Urszula Kurczyńska
N310 298639 MNiSW zobacz Surówka
Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach 2010 2013 N N310 452638 NCN zobacz Żur
Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2009 2012 548/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Żur
Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.) 2007 2011
PBZ-MNiSW-2/3/2006/20 MNiSW zobacz
Genetyczna odporność na choroby grzybowe niezbędna dla zrównoważonej niskonakładowej produkcji zbóż – badania genetyczne i fizjologiczne w poszukiwaniu podłoża odporności pszenżyta (xTriticosecale) na pleśń śniegową Microdochium nivale 2007 2009
MNiSW 7/COS/2007/01 MNiSW Akcja COST 860 Akronim: SUSVAR zobacz
Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi 2006 2007
Umowa z dnia 1 maja 2006 DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o. i Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz