Projekty

 • Miron Gieniec x
 • Natalia Hordyńska x
 • Marta Libik-Konieczny (Libik) x
 • Żaneta Michalec-Warzecha (Michalec) x
 • Zbigniew Miszalski x
 • Ewa Niewiadomska x
 • Maria Pilarska x
 • Ireneusz Ślesak x
 • Magdalena Szechyńska-Hebda (Szechyńska) x
 • Kamil J. Zieliński x
 • Paulina Zimak-Piekarczyk (Zimak) x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu 2020 2023
2019/35/B/NZ9/01544 NCN zobacz Miszalski
Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 2016 2021 2015/18/M/NZ3/00348 NCN zobacz Żur
Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta 2015 2020
 • M.Wędzony
 • M. Sobczak
 • E. Różańska
 • I. Wąsek
 • M. Dyda
MRiRW nr 80 MRiRW zobacz Szechyńska-Hebda
Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze 2018 2020 MRiRW, nr 103 MRIRW zobacz Szechyńska-Hebda
Molekularne podstawy odporności roślin na zasolenie gleby: charakterystyka genów oksydaz NADPH (RBOH) u halofitu Eutrema salsugineum 2017 2018
2017/1/X/NZ3/00293 NCN zobacz Pilarska
Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego 2016 2018 2015/17/B/NZ9/01695 NCN zobacz Janeczko
Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni 2013 2016 2012/05/B/NZ9/01035 NCN zobacz Libik-Konieczny
Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transformowanych za pomocą Agrobactereium rhizogenes roślinach Stevia rebaudiana Bertoni uzyskanych na drodze mikropropagacji 2014 2016 2013/09/N/NZ9/01650 NCN zobacz Michalec-Warzecha
Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia liści 2012 2015 2011/03/B/NZ9/01619 NCN zobacz Niewiadomska
Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny? 2011 2014
2001/01/B/NZ9/02540 NCN zobacz Miszalski
Lokalizacja QTL zimotrwałości u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2011 2014
NN310 778 640 NCN zobacz
Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny 2011 2014 830/1/N-COST/2010/11 NCN Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Surówka
Chloroplastowe mechanizmy obrony i sygnalne u roślin halofitycznych 2010 2012 633/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Niewiadomska
Transdukcja sygnału w indukowanej chłodem odporności pszenżyta na grzyba Microdochium nivale. 2010 2012 595/N-COST/2009/0605 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Szechyńska-Hebda
Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia 2009 2012 556/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Filek
Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych 2010 2012 WND-POKL.08.02.01-12-007/10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.2.1 zobacz Skoczowski
Charakterystyka białka MnSODII (MnSODII-like protein) i rola systemów antyoksydacyjnych w kompetencji i determinacji do ryzogenezy w kulturach in vitro Mesembrynathemum crystallinum L. 2008 2011 N303 356935 NCN zobacz Libik-Konieczny
Cell wall-plasmalemma-cytoskeleton as a sensor in cold-induced plant resistance to fungal infection 2008 2010
207350 Marie Curie European Reintegration (Stypendium Marie Curie Reintegracyjne) FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG zobacz