Projekty

  • Tomasz Hura x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy 2019 2022 2018/29/B/NZ9/01510 NCN zobacz Grzesiak
Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodnego u pszenżyta. 2019 2022 2018/31/B/NZ9/00298 NCN zobacz Hura
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 7, Zadanie 8 2012 2015
PBS1/A8/1/2012 NCBiR zobacz Hura
Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie 2011 2014 N N310 782540 NCN zobacz Grzesiak
Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach wzrostu pszenżyta 2011 2014 2011/01/B/NZ9/00019 NCN zobacz Hura
Lokalizacja QTL zimotrwałości u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2011 2014
NN310 778 640 NCN zobacz
Określenie udziału poliamin i innych osmoprotektantów w stymulacji odporności pszenicy na stres osmotyczny 2009 2011 480/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Marcińska
Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi 2009 2011 479/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Czyczyło-Mysza
Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie a odpornością na suszę u pszenżyta 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-12/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Hura