Projekty

  • Maciej Grzesiak x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy 2019 2022 2018/29/B/NZ9/01510 NCN zobacz Grzesiak
Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze 2018 2020 MRiRW, nr 103 MRIRW zobacz Szechyńska-Hebda
Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie 2011 2014 N N310 782540 NCN zobacz Grzesiak
Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi 2009 2011 479/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Czyczyło-Mysza