Projekty

  • Anna Janeczko x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmienia. 2019 2021 2018/31/N/NZ9/02430 NCN zobacz Sadura
Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego 2016 2018 2015/17/B/NZ9/01695 NCN zobacz Janeczko
Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje w układach naturalnych i modelowych membran komórek pszenicy eksponowanych na toksynę grzybową (zearalenon) - badania ochronnych właściwości selenu i brasinosteroidów 2015 2018 2014/15/B/NZ9/02192 NCN zobacz Filek
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii 2017 2018 Biostrateg2/298241/10/NCBIR/2016 (akronim CROPTECH) NCBiR zobacz Skoczowski
Udział steroidów w regulacji procesu hartowania na mróz pszenicy ozimej 2014 2017 2013/09/B/NZ9/01653 NCN zobacz Janeczko
Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowych bioregulatorów 2010 2013 NN310 452238 NCN zobacz Biesaga-Kościelniak
Występowanie i mechanizmy działania regulatorów steroidowych (brasinolidu i progesteronu) u pszenicy jarej w warunkach suszy 2011 2012 818/N-COST/2010/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Janeczko
Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia 2009 2012 556/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Filek
Genetyczne i fizjologiczne wskaźniki (markery) tolerancji roślin pszenicy jarej na stres suszy 2008 2011 192/N-COST/2008/0 MNiSW Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Biesaga-Kościelniak
Zastosowanie brasinosteroidów i zearalenonu w kształtowaniu plonu i jego jakości u wybranych gatunków uprawnych (soja, rzepak, pszenica) 2005 2008 2P06A01928 MEiN (projekt Komitetu Badań Naukowych) zobacz Biesaga-Kościelniak